ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL SOSYOLOJİ SOS111 GÜZ-BAHAR 3+0 BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyolojik bakış açısını ve önemini kavrar
  2-Sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrar
  3-Toplum hakkındaki fikir ve teorileri kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyolojik düşünüşün gelişim süreci
  2 Klasik sosyoloji sistemleri
  3 Modern sosyolojinin kurucuları E. Durkheim
  4 Vilfredo Pareto
  5 Max Weber
  6 Türk sosyolojisi
  7 Bilim olarak sosyoloji, sosyolojini konusu ve alt dalları
  8 Ara Sınav
  9 Sosyoloji ve doğa bilimleri
  10 Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler
  11 Sosyolojide yöntem ve araştırma teknikleri
  12 Toplumsal yapı
  13 Toplumsal kurumlar aile, din, siyaset,
  14 Toplumsal kurumlar ekonomi, eğitim
  15 Toplumsal değişme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Kalaycı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Dinçkol, Abdullah, Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul,2009 Bozkurt, Veysel, Sosyoloji: Temel Kavramlar, Kurumlar,6. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2011
  Yardımcı Kitap Akyüz, Hüseyin, Kurumlar Sosyolojisi, Tanımlar, Kuramlar Ve Uygulamalar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008 Aydın, Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Kadim Yayınları,3. Baskı, Ankara,2011 Akyüz,Hüseyin, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram Ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2001 Aydın, Mustafa, Siyasetin Sosyolojisi, Açılım Kitap, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006 Barry, Norman P., Modern Siyaset Teorisi, Çevirenler,Mustafa Erdoğan, Yusuf Şahin, Liberte Yayınları, Ankara, 2004 Bottomore, Tom, Siyaset Sosyolojisi, , Erol Mutlu, Teori Yayınları, Ankara, 1987 Canatan, Kadir, Ergun Yıldırım, Aile Sosyolojisi. Açılım Kitap. İstanbul 2009. Demirkan, S. Y.ve diğerleri Boşanma Nedenleri Araştırması , T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları , Ankara, Haziran 2009 Doğan, İsmail, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara, 2011 Ergun, Mustafa, Eğitim Sosyolojisi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997 Heywood, Andrew, Siyaset, Çev :Buğra Kalkan (Edit), Bekir Berat Özüpek vd. , Adres Yayınları, Ankara 2006 Joneski, Thomas Vd, Siyaset Sosyolojisi:Devletler, Sivil Toplumlar Ve Küreslleşme,Çev:Ajdan Küçükçifçivd., Morrish,Ivor, The Sociology of Education: An Introduction, George Allen and Unwin Ltd, London, 1973 Phoneix Yayınları, Ankara, 2010 Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, Ankara, 1997 Tezcan, Mahmut, Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005 Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2007 Yıldız, H. Dursun ve diğerleri Sosyo Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, Proje Yürütücüsü, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları 1 Ankara, Aralık 1992
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sosyolojinin konusunu, yöntemini, sosyolojik kuramdaki farklı bakış açılarını öğretmek ve toplumsal konularda sosyolojik analiz yapma becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilere sosyolojinin konusunu, yöntemini, sosyolojik kuramdaki farklı bakış açılarını öğretmek ve toplumsal konularda sosyolojik analiz yapma becerisini kazandırmaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sosyoloji programından mezun olan öğrenci, kendi başına sosyolojik araştırma becerisini kazanır. 3
  2 Sosyolojik düşünme kapasitesini öğrenir ve geliştirir. -
  3 Sosyoloji bilgi ve müktesebatına sahip olur. 3
  4 Tekil sosyal olaylar ile sosyal teoriler arasında ilişki kurma kapasitesini edinir ve bu kapasiteyi geliştirir. -
  5 Tarihsel olaylar ve olgular ile güncel sosyolojik olaylar ve durumlar arasında bağlantı kurar. 4
  6 Eleştirel düşünme yeteneği kazanır. -
  7 Sosyal olayları ve olguları teorik olarak anlama, açıklama ve yorumlama becerisini kazanır. 3
  8 Disiplinler arası bakış açısını kazandırır 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster