ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Tarihi Metinleri I TAR207 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Tarihinin yerli kaynaklarını tanır.
  2-Eski yazıları okuma becerisini geliştirir.
  3-Tarihsel verileri sentez ve analiz ederek tenkit ve tevhid yeteneğini geliştirir.
  4-Sosyal bilimlere ilişkin usul ve yöntem bilgilerini uygulayabilir.
  5-Grup çalışması geliştirir.
  6-Mesleki ve güncel konuları izleme yetisi geliştirir.
  7-Hayat boyu öğrenimin önemini kavrar.
  8-Bağımsız ya da bir danışman yönetiminde araştırma yapabilme yetisini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Oruç b. Adil/ Tevarih-i Al-i Osman
  3 Aşıkpaşazade/ Tevarih-i Al-i Osman
  4 Aşıkpaşazade/ Tevarih-i Al-i Osman
  5 Tursun Bey/ Tarih-i Ebü`lFeth
  6 Tursun Bey/ Tarih-i Ebü`lFeth
  7 Ali Mustafa Efendi/ Künhü`l- Ahbar
  8 Ara Sınav
  9 Ali Mustafa Efendi/ Künhü`l- Ahbar
  10 Ali Mustafa Efendi/ Künhü`l- Ahbar
  11 Peçuylu İbrahim Efendi/ Tarih
  12 Katip Çelebi/ Fezleke
  13 Katip Çelebi/ Fezleke
  14 SolakzadeMehmedHemdemi/ Tarih
  15 SolakzadeMehmedHemdemi/ Tarih
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Türkan Polatcı Demirkol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Karcı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Timurtaş, F. K.,Osmanlı Türkçesi Grameri I-II, İstanbul, 1997. Develi, H., Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul, 2003. Ensari, M. A., Osmanlıca İmla Müfredatı, Istanbul, 1999. Erünsal, İ., Kütüphanecilik ile İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler, İstanbul, 1990.
  Yardımcı Kitap Sami, Ş., Kamus-i Türki, İstanbul, 1997. Devellioğlu, F., Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1997.
  Dersin Amacı Osmanlı tarih metinlerinin tanıtılması yoluyla öğrencilerin yerli kaynakları tanıma ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi, bibliyografik bilgilerinin zenginleştirilmesi.
  Dersin İçeriği Oruç b. Adil/ Tevarih-i Al-i Osman, Aşıkpaşazade/ Tevarih-i Al-i Osman, Tursun Bey/ Tarih-i Ebü?l Feth, Ali Mustafa Efendi/ Künhü?l- Ahbar, Solakzade Mehmed Hemdemi/ Tarih
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster