ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ortaçağ Avrupa Tarihi TAR202 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Avrupa`yı hazırlayan şartların Roma`nın dağılma sürecinde Hıristiyanlık ve Cermen Kavimler göçüyle belirlendiğini saptar.
  2-Feodalitenin Avrupa toplumunun şekillenmesindeki rolünü yorumlar.
  3-Kuzey, doğu ve güney-doğu uçların (Norman, Slav ve Bizans çevrelerinin) Avrupa tarihi ile ilişkisini kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortaçağ Avrupa Tarihinin Kaynakları,Avrupa?nın Sınırı, İklim ve Coğrafya Özellikleri
  2 Roma İmparatorluğu
  3 Erken Ortaçağ Avrupa Tarihi,Kavimler Göçü ve Germen İstilası
  4 Frank Krallığı: Merovenj Hanedanı
  5 Frank Krallığı: Karolenj Hanedanı
  6 Slav, Arap, Macar, Norman İstilası
  7 İngiltere ve Frans^`daki İskandinav Yerleşmeleri İstilaların Sonuçları
  8 Ara Sınav
  9 İstilaların Sonuçları
  10 Feodalite
  11 Erken Ortaçağ Avrupa`sında Kilise, Bilim Kültür ve Hukuk
  12 Geç Ortaçağ`da Avrupa: Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Siyasi Analiz
  13 Parasal Ekonominin Doğuşu ve Ticaretin Canlanması, Burjuvazinin Doğuşu
  14 Haçlı Seferleri
  15 Yüzyıl Savaşı (1336-1453) ve Reconquista
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Sayime Durmaz
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Sayime Durmaz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap 1)Bartlett Robert, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350,Penguin Books, London 1993. 2)Benevolo Leonardo, Avrupa Tarihinde Kentler, (Çev.NurNirven), Afa Yay., İstanbul, 1995. 3)BlochMarc, Feodal Toplum, 2.bs., (Çev. M.AliKılıçbay), Gece Yay., Ankara, 1995. 4)Duby Georges, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, 2.bs., (Çev. M.AliKılıçbay), İmge Kitabevi, Ankara, 1995. 5)Gibbon Edward, Roma İmparatorluğu`nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, C.I-III, Çev.A.Baltacıgil, İstanbul, 1984-1988. 6)GuryeviçAron, Ortaçağ Avrupası?nda Birey, (Çev. İlknur İgan-Zeynep Ülgen), Afa Yay., İstanbul, 1995. 7) Gül Muammer, Orta Çağ Avrupa Tarihi, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2009. 8)HeerFriedrich, TheMedieval World: Europe, 1100-1350, London: Weidenfeld&Nicolson, 1990. 9) Le GoffJacques, Avrupa`nın Doğuşu (Çev. Timuçin Bender), Literatür Yayınları, İstanbul 2008. 10) Pirene Henri, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev.Uygur Kocabaşoğlu), Alan Yay., İstanbul, 1983. 11) Pirene Henri, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş.Karadeniz, İletişim Yay., İstanbul, 1982. 12) Şenel Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarih Öncesinde İlkçağda,Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, 6.bs.,Bilim ve Sanat Yay.,Ankara,1996.
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere,Roma İmparatorluğu`nun çöküşünden 15. yüzyılın sonuna kadar Ortaçağ Avrupa`sının siyasi ve kültürel tarihini öğretmeyi ve Avrupa`nın oluşumu hakkında öğrencileri temel bilgilerle donatmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Ortaçağ Avrupa Tarihinin Kaynakları, Avrupa?nın Sınırı, İklim ve Coğrafya Özellikleri, Roma İmparatorluğu, Erken Ortaçağ Avrupa Tarihi, Kavimler Göçü ve Germen İstilası, Frank Krallığı: Merovenj Hanedanı, Frank Krallığı: Karolenj Hanedanı, Slav, Arap, Macar, Norman İstilası, İngiltere ve Fransa?daki İskandinav Yerleşmeleri, İstilaların Sonuçları, Feodalite, Erken Ortaçağ Avrupa?sında Kilise, Bilim Kültür ve Hukuk, Geç Ortaçağ?da Avrupa: Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Siyasi Analiz, Parasal Ekonominin Doğuşu ve Ticaretin Canlanması, Burjuvazinin Doğuşu, Haçlı Seferleri, Yüzyıl Savaşı (1336-1453) ve Reconquista
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster