ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi TAR302 BAHAR 4+0 Fak./ Üni. Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı yönetim sisteminin esasları ve gelişim sürecini öğrenir.
  2-Osmanlı toplum yapısının temellerini ve unsurlarını kavrar.
  3-Osmanlı ekonomik düzeninin yapısını öğrenir.
  4-Osmanlı`nın sosyal yapısını öğrenir.
  5-Klasik Osmanlı düzenindeki değişimin sebeplerini ve niteliğini irdeler.
  6-Osmanlı para ve finans sistemini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   167
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,57 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersle ilgili Kaynakların tanıtımı ve Osmanlı?dan önceki Türk Devletlerinin Ekonomilerinin Esasları
  2 Osmanlı Devleti`nde Ekonomik Zihniyet
  3 Osmanlı Devleti`nde para ve finans sistemi
  4 Osmanlı Devleti`nde iltizam, malikâne ve esham sistemi
  5 Osmanlı`da Ticaret ve Ticaret yolları
  6 Osmanlı Devleti`nde iskân ve yerleşim
  7 Osmanlı Devleti`nde iskân ve yerleşim
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devleti`nde şehir
  10 Osmanlı Devleti`nde şehir
  11 Osmanlı Devleti`nde sosyal tabakalaşmave şehir hayatı
  12 Osmanlı Devleti`nde köy hayatı ve köylerin sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi
  13 Osmanlı Devleti`nde Yörükler ve bunların sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi
  14 Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler
  15 Osmanlı Devleti`nde Vakıflar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Uğur Altuğ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Aydın Efe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu?nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2000-2004. Tabakoğlu, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 2000. Mehmet, Genç, Osmanlı İmparatorluğu?nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000. Pamuk, Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Seçme Eserler I, İstanbul 2008. Pamuk, Şevket, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme Seçme Eserler II, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul 2008. Tabakoğlu, Ahmet, Toplu Makaleler I İktisat Tarihi, İstanbul 2005. İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993.Osmanlı, I-XII, Ankara 1999. Türkler, I-XX, Ankara 2002. Faroqhi, Suraiya, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, Çev. Gül Çağalı Güven-Özgür Türesay, İstanbul 2003.
  Dersin Amacı Bu ders; Osmanlı Devleti?nin ekonomik zihniyeti, nüfusu, sosyal ve mali yapıları,devletin para politikaları, vakıf yapısı, arazi çeşitleri gibi konuların öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Klasik dönem Osmanlı Tarihinin kısaca sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilmesi, Osmanlı Devleti?nde Ekonomik Zihniyet,Osmanlı Devleti?nde para ve finans sistemi, Osmanlı Devleti?nde iltizam, malikâne ve esham sistemi, Osmanlı?da Ticaret ve Ticaret yolları, Osmanlı Devleti?nde iskân ve yerleşim,Osmanlı Devleti?nde şehir, Osmanlı Devleti?nde köy hayatı ve köylerin sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi , Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler, Osmanlı Devleti?nde Vakıflar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster