ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Diplomasi Tarihi II TAR322 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devletinde tek taraflı ve mütekabiliyet esasına dayalı diplomatik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacak.
  2-Diplomasiyi belirleyen kurumlar öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaynak tanıtımı
  2 Osmanlı Diplomasisinde ?El Kadimu Yüzaru? Kaidesi
  3 Osmanlı Diplomasisinde Sefaret Görevi
  4 Resm-i Kabul Törenlerinin Mahiyeti: Mehmet Emni, Mustafa Hatti, Şehdi Osman?
  5 Osmanlı Devletine gelen yabancı elçiler
  6 Yabancı elçi ve konsolosların hak ve sorumlulukları
  7 İstanbula giriş merasimleri ve yapılan törenler
  8 Ara Sınav
  9 İstanbula giriş merasimleri ve yapılan törenler
  10 Hariciye Nezareti ve Sivil Bürokrasi
  11 Avrupa`yla İlişkiler-Kırım Savaşı-Paris Antlaşması-Islahat Fermanı
  12 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Berlin Ant.
  13 Abdülhamid Dönemi Diplomasisi
  14 II. Meşrutiyet ve Sivil Bürokrasinin Düşüşü
  15 II. Meşrutiyet ve Sivil Bürokrasinin Düşüşü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Türkan Polatcı Demirkol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Güner Doğan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap Abou el Haj, Rifa`at, ?Karlofça`da Osmanlı Diplomasisi-I?, çev: Yasemin Saner Gönen, Tarih ve Toplum, sayı 191, Aralık 1999, s.38-44. Abou el Haj, Rifa`at, ?Karlofça`da Osmanlı Diplomasisi-II?, çev: Yasemin Saner Gönen, Tarih ve Toplum, sayı 192, Aralık 1999, s.39-45. Akyılmaz, Gül, ?Reis-ül Küttablık Müessesesinin Önem Kazanmasına Yol Açan Gelişmeler ve Osmanlı Hariciye Nezareti`nin Doğuşu?, XIII. Türk Tarih Kongresi, 2002 (III. Cilt I. Kısım) İnalcık, Halil, Modern Avrupa?nın Gelişmesinde Türk Etkisi Osmanlı ve Dünya: Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri, Hazırlayan Kemal Karpat, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2000, ss. 79-92. Mattingly, Garrett, Rönesans Diplomasisinin İşleyişi, Rönesansın Serüveni, s.205-210. Sander, Oral, Anka`nın Yükselişi ve Düşüşü, İmge Kitabevi, Ankara 2004. Tuncer, Hüner, Eski ve Yeni Diplomasi, Ümit Y., Ankara 1995. Koçu, Reşat Ekrem, Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar, İstanbul 1934. Yalçınkaya, Mehmed Alaeddin, ?XVIII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)?, Türkler, c.XII, s.479-511. Gürsoy , Belkıs Altuniş, ?Sefaretnameler?, Türkler, c.XII, s.582-592.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Osmanlı Devleti?nin dış işleriyle ilgili görevlilerinin tanınmasını, devletin diğer devletler nezdinde temsil edilmesinin hangi yollarla olduğunun öğrenilmesini, dışişlerinde görevlendirilecek personelin nasıl ve hangi kurumlarda yetiştirildiğinin kavranılmasını ve diğer devletlerle yaptığı antlaşmalar ile içeriklerinin bilinmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Osmanlı Diplomasisinde ?El Kadimu Yüzaru? Kaidesi, Osmanlı Diplomasisinde Sefaret Görevi, Osmanlı Devletine gelen yabancı elçiler, Yabancı elçi ve konsolosların hak ve sorumlulukları, İstanbula giriş merasimleri ve yapılan törenler, Hariciye Nezareti ve Sivil Bürokrasi, Abdülhamid Dönemi Diplomasisi, II. Meşrutiyet ve Sivil Bürokrasinin Düşüşü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster