ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeniçağ`da Türk-İslam İmparatorlukları TAR 239 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeniçağdaki İslam İmparatorluklarını ve bu imparatorlukların siyasi, kültürel, ekonomik ve ideolojik yapılarını tanımlar.
  2-Bu imparatorluklar arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, dini ve ideolojik benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.
  3-İsmi geçen imparatorluklarda 17. Yüzyıldan sonra meydana gelen duraklama ve gerileme ve ayrıca bu imparatorlukların Avrupalı devletler ile olan münasebetlerini yorumlar.
  4-Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarının dünya tarihindeki yeri ve etkisini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, yeniçağ kavramı
  2 Yeniçağ` da İslam İmparatorlukları kurulmadan önceki dönemin genel değerlendirmesi
  3 Kuruluşundan imparatorluğa Osmanlı Devleti (1300-1450)
  4 Cihan İmparatorluğu süreci: Osmanlı İmparatorluğu(1453-1600)
  5 Klasik Dönemde Osmanlı enstitüleri
  6 Osmanlı?da duraklama ve transformasyon
  7 Safevi İmparatorluğu: Kökenleri, kuruluşu ve ilk dönemleri (1501-1589)
  8 Ara Sınav
  9 Şah Abbas Dönemi, Duraklama ve çöküş Dönemleri
  10 Safevi İmparatorluğu?nun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  11 Safevi İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  12 Babür İmparatorluğu: 1526-1605
  13 Babür İmparatorluğu: 1605`den yıkılışına
  14 Babür İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  15 Yeniçağ İslam İmparatorluklarının karşılaştırılması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ali Çapar
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ali Çapar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları - Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler, (Ufuk Yayınları, 2013).
  Yardımcı Kitap STEPHEN P.BLAKE, Erken Modern İslamda Zaman: Safevi, Babürlü ve Osmanlı İmparatorluklarında Takvim, Tören, Kronoloji. (Alfa Yayınevi, 2017).
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeniçağ üç büyük İslam İmparatorluğuna şahitlik etmiştir. Sınırları Hindistan?dan Avusturya?ya kadar uzanan bu imparatorluklar Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarıdır. Bu derste bu güçlü İslam İmparatorluklarının tarihi, aralarındaki siyasi, ekonomik ve askeri münasebetler analiz edilir. Ayrıca bu imparatorlukların yönetim yapılarını, kültürlerini, ideolojilerini ve dini kurumlarını karşılaştırmalı bir metot ile öğrencilere kavratmak bu dersin temel amaçlarındandır.
  Dersin İçeriği 14 ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, 15. ile 17. yüzyılları arasında Safevi İmparatorluğu`nun politik ve sosyal tarihi, enstitüleri ve ideolojisi, Babür İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorlukları`nın karşılaştırması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster