ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Türk Dünyasına Giriş TAR 400 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sovyet Rusya`nın dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı ve Türkiye ile olan ilişkilerini özetler.
  2-Çağdaş Türk dünyası içinde Türkiye`nin yerini, Türk dünyasının çağdaş meselelerini değerlendirir.
  3-Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanır ve konu hakkında kendi yorumlarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Çarlık Rusyası?nın Doğuşu ve Gelişim Seyri
  3 Rus Çarlığının Kazan Hanlığı, Sibir Hanlığı, Hokand ve Buhara ile Hive Hanlıklarını İşgali
  4 Kazak-Kırgız Hanlığı ile Kafkasları İşgal Politikaları
  5 Kıpçak-Oğuz Mücadelesinin Askeri Yönleri ve Rus İlerleyişi
  6 Kazakistan-Kırgızistan Sahasında Gubernatorlukların Tesisi ve Mujik İskânları
  7 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri I
  8 Ara Sınav
  9 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri II
  10 Rus Çarlığının Türkistan Hâkimiyetini Pekiştirmesi, Yerel Müttefikler
  11 Kıtlık Yılları, İsyanlar ve Askeri Kargaşa Dönemi
  12 Türkmen Ayaklanmaları ve Kafkasya İsyanları
  13 Avrupa?da sanayi İnkılabı ve Rusya Üzerindeki Yansımaları
  14 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri I
  15 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Mustafa Kalkan
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Mustafa Kalkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SADIKOV H., R. ŞAMSUTDİNOV, (2000), Türkistan Çar Rassiyasi Müstamlakaçiligi Davrida, C. I, Toşkent. KIRIMER C. S., (1997), Rus Yayılmacılığının Tarihî Kökenleri, Ankara. CHALLEYE F., (1994), Mülkiyetin Tarihi, Terc. A. Kızgıntuğ, İstanbul RYWKIN M., (1975), Asya?daki Rusya, Terc. B. Tunç, İstanbul. BRZEZİNSKİ Z., (1992), Büyük Çöküş, Çev. G. Keskil, G. Pakkan, Ankara. DUGİN A., (2004), Rus Jeopolitiği, Çev. V. İmanov, İstanbul.
  Yardımcı Kitap KURAT A. N., (1987), Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917?ye Kadar), Ankara. RESULZADE M. E., (1993), Kafkasya Türkleri, Haz. Y. Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın, İstanbul
  Döküman -
  Dersin Amacı Çarlık Rusya?sının askeri ilerleme seyri içinde Orta asya sahasındaki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmesi, yayılımının nasıl gerçekleştiği ve bölge hâkimiyeti için Türk halklarının isyan hareketlerinin askeri direniş süreçlerine dönüşümü öğretilmeye çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Çarlık Rusyası, Türkistan, Sovyetler Birliği, Nüfus İskân Politikaları, Zenginlik Kaynakları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster