ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi TAR 437 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devleti`nin ekonomik yapısını açıklar.
  2-Osmanlı Devleti`nden devralınan ekonomik mirası ayırt eder.
  3-Erken Cumhuriyet Dönemi Türk ekonomisinin karakteristik özelliklerini analiz eder.
  4-Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişim sürecini tanımlar.
  5- Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişiminin siyasi hayat üzerine etkilerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Genel Giriş ve Bilgiler
  2 Osmanlı Ekonomisine Genel Bakış
  3 İkinci Meşrutiyet Döneminde Ekonomi
  4 Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi
  5 Milli Mücadele Yıllarında Ekonomi
  6 Lozan Konferansı2nın İktisadi Yönü ve Birinci İzmir İktisat Kongresi
  7 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Şartlar
  8 Ara Sınav
  9 Cumhuriyetin İlk Yıllarında İktisadi Faaliyetler-1:1923-1930
  10 Cumhuriyetin İlk Yıllarında İktisadi Faaliyetler-2:1930-1938
  11 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi
  12 Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İktisadi Gelişmeler:1950-1960
  13 Demokrat Parti Dönemi`nde İktisadi Gelişmeler:1950-1960
  14 Türkiye`nin İktisadi Durumu:1960-1980
  15 1980 Sonrası İktisadi gelişmeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Mehmet Şah Özcan
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Mehmet Şah Özcan

  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Yahya S.Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, İstanbul, 1994. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul, 2005. Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserleri-II, İstanbul, 2007. Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, Ankara, 1989. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir:haberler, belgeler, yorumlar, Ankara, 1968. Oktay Yenal , Cumhuriyetin İktisat Tarihi, İstanbul, 2003, Homer Kitabevi. Zafer Toprak, Türkiye?de Milli İktisat (1908-1918), Ankara, 1982. Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi; Türkiye?de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), İstanbul, Korkut Boratav, Türkiye?de Devletçilik(1923-1950), Ankara, 1962. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2005, Ankara, 2007 Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı-sömürge Oluşu, İstanbul, 1970 Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, Tebliğler, Tartışmalar, İstanbul, 1977. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Savaş sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara, 1974. İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye?nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, 1977. Gülten Kazgan, Tanzimat?tan 21.yy Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1999 Ahmet Tabakoğlu İktisat Tarihi Toplu Makaleler 1,Kitabevi Yayınları. Ahmed Güner Sayar ,Osmanlı`dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel Ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Ötüken neşriyat. A. Başer Kafaoğlu, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, 2005.İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi, Ezgi kitabevi, Bursa, 2003.Ahmet Fazıl Özsoylu, Türkiye Ekonomisi, Karahan Kitabevi, Adana, 2011.Çağlar Keyder, , Türkiye?de Devlet ve Sınıflar, , İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin iktisadi gelişimi ile birlikte izlenen politikalar üzerine birikim sağlanması
  Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin İktisadi faaliyetleri ve gelişimini incelemek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster