ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafyaya Giriş COG101 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafya biliminin konusunu kavrar.
  2-Coğrafyanın geçmişini öğrenir.
  3-Coğrafyanın ilke ve prensiplerini kavrar.
  4-Mekan üzerindeki coğrafi olaylara karşılıklı ilişkiler çerçevesinde toplu olarak bakmayı öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)188
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Coğrafyanın tanımı ve konusu
  2 Coğrafyanın ortaya çıkışı.
  3 Coğrafyanın bilimler arasındaki yeri
  4 Dünya`da ve Türkiye`de Coğrafyanın gelişimi.
  5 Coğrafyanın sistematik tasnifi.
  6 Coğrafyanın kronolojik tasnifi
  7 Coğrafyanın ilke ve yöntemleri.
  8 Ara Sınav
  9 Coğrafyanın kuramları
  10 Coğrafyanın felsefesi ve meslek olarak coğrafya.
  11 Coğrafyanın konuları
  12 Fiziki Coğrafya
  13 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
  14 Bölgesel Coğrafya
  15 Tarihi Coğrafya
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Barış Taş
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gümüşçü, Osman, Coğrafya`ya Davet, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013. Özgüç, Nazmiye Tümertekin, Erol, Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000.
  Yardımcı Kitap Montello Daniel R. and Sutton Paul, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, 2006. Özçağlar Ali, Coğrafyaya Giriş, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003. Doğanay Hayati , Coğrafyaya Giriş, , Çizgi Yayınları, Konya, 2000. Lacoste Yves (Çev: A. Arayıcı Coğrafya Savaşmak İçindir), Özne Yayınları, İstanbul, 1998.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafya bilimini, geçmişini, ilke-prensiplerini, konularını ve coğrafyanın alt dallarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Coğrafyanın tanımı ve konusu Coğrafyanın ortaya çıkışı. Coğrafyanın bilimler arasındaki yeri Dünya`da ve Türkiye`de Coğrafyanın gelişimi. Coğrafyanın sistematik tasnifi. Coğrafyanın kronolojik tasnifi Coğrafyanın ilke ve yöntemleri. Ara Sınavlar Coğrafyanın felsefesi ve meslek olarak coğrafya. Coğrafyanın konuları Fiziki Coğrafya Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Bölgesel Coğrafya Tarihi Coğrafya
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 1
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster