ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeomorfoloji I COG103 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeomorfolojinin prensiplerini ve jeomorfolojik araştırma yöntemlerini öğrenir
  2-Yeryüzüne etki eden iç kuvvetleri öğrenir
  3-İç kuvvetler tarafından oluşturulan yer şekillerini şekillendiren dış kuvvetleri öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)51050
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Jeomorfolojinin tanımı ve gelişimi
  2 Jeomorfolojinin araştırma alanı ve yöntemleri
  3 Jeomorfolojinin prensipleri
  4 Jeomorfolojik süreçler
  5 İç kuvvetler
  6 Yerkabuğu hareketleri
  7 Volkanizma
  8 Ara Sınav
  9 Depremler
  10 Depremler
  11 Dış kuvvetler
  12 Yerin jeomorfolojik evrimi
  13 Morfolojik tarihlendirme yöntemleri
  14 Yeryüzü şekilleri
  15 Türkiye jeomorfolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Tevfik Erkal
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç Sırrı, Jeomorfoloji I, , Çantay Kitabevi, 2000. İstanbul. Hoşgören, M. Yıldız Jeomorfolojiye Giriş, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, , Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000
  Yardımcı Kitap Anderson Robert S., . Anderson Suzanne P, Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes, Cambridge University Press2010
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeryüzü şekilleri bilimi olan jeomorfolojinin, coğrafya içerisindeki yeri, yöntem ve prensipleri ile yeryüzü şekillerine neden olan iç ve dış kuvvetlerin etkisi ve özellikleri gibi temel konuları coğrafyanın ilkelerine bağlı olarak kavratmaktır
  Dersin İçeriği Jeomorfolojinin tanımı ve gelişimi Jeomorfolojinin araştırma alanı ve yöntemleri Jeomorfolojinin prensipleri Jeomorfolojik süreçler İç kuvvetler Yerkabuğu hareketleri Volkanizma Depremler Dış kuvvetler Yerin jeomorfolojik evrimi Morfolojik tarihlendirme yöntemleri Yeryüzü şekilleri Türkiye jeomorfolojisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster