ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mineraller ve Kayaçlar COG107 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeryüzünü oluşturan temel mineral ve kayaçları açıklar.
  2-Kayaç türleri ve oluşum özelliklerini kavrar.
  3-Kayaçların Türkiye ve Dünyadaki genel dağılımını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mineraller.
  2 Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri.
  3 Kristal yapıları.
  4 Kayaçlar ve özellikleri.
  5 Mağmatik kayaçlar.
  6 Mağmatik kayaç türleri.
  7 Mağmatik kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı
  8 Ara Sınav
  9 Tortul (Sedimanter) Kayaçlar
  10 Tortul kayaç türleri.
  11 Tortul kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı.
  12 Metamorfik (başkalaşım) kayaçları.
  13 Metamorfik kayaç türleri.
  14 Metamorfik kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı.
  15 Kayaçların imalat ve inşaat sektöründe kullanımı.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi M.Murat KALE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sür Özdoğan - Yiğitbaşıoğlu Hakan, Mineraller ve Kayaçlar, Bilim Yayıncılık, Ankara.2001.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeryüzünü oluşturan kayaç ve minerallerin genel özellikleri, oluşum ortam ve koşulları ile dağılışları öğretilir.
  Dersin İçeriği Mineraller. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kristal yapıları. Kayaçlar ve özellikleri. Mağmatik kayaçlar. Mağmatik kayaç türleri. Mağmatik kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı. Tortul (Sedimanter) Kayaçlar Tortul kayaç türleri. Tortul kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı. Metamorfik (başkalaşım) kayaçları. Metamorfik kayaç türleri. Metamorfik kayaçların Dünya`da ve Türkiye`deki dağılışı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster