ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kartografya COG108 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kartografya ya hizmet etmiş ünlü kişileri ve katkılarını söyleyebilme
  2-Harita, grafik ve diyagramları sınıflandırabilme
  3-Kesir ölçeği çizik ölçeğe dönüştürebilme
  4-Harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplayabilme
  5-Topografya haritası üzerinden temel harita oluşturabilme
  6-Temel haritaları tematik haritalara dönüştürebilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kartoğrafyanın tanımı
  2 Kartoğrafyanın tarihçesi
  3 Haritalar
  4 Haritaların elemanları
  5 Haritada ölçek ve çeşitleri
  6 Harita yapım yöntemleri
  7 Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınavlar
  10 Projeksiyonlar
  11 Harita çeşitleri (Ölçeklerine ve fonksiyonlarına göre)
  12 Topoğrafya haritaları
  13 Topoğrafya haritalarında yerşekillerinin gösteriliş biçimleri
  14 Topoğrafya haritalarının CBS ile analizi
  15 Harita yapım yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Murat Tanrıkulu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bilgin Turgut ,Genel Kartoğrafya I, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006
  Yardımcı Kitap Güngördü Ersin, Harita Bilgisi ve Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. MacEachren Alan M., How Maps Work, , The Guilford Press, 2004. Harmon Katharine ,The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography, , 2009
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafi verilerin görsel malzemeye dönüştürmeye yardımcı teknik ve bilginin verilmesi
  Dersin İçeriği Kartoğrafyanın tanımı Kartoğrafyanın tarihçesi Haritalar Haritaların elemanları Haritada ölçek ve çeşitleri Harita yapım yöntemleri Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri Projeksiyonlar Harita çeşitleri (Ölçeklerine ve fonksiyonlarına göre) Topoğrafya haritaları Topoğrafya haritalarında yerşekillerinin gösteriliş biçimleri Topoğrafya haritalarının CBS ile analizi Harita yapım yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, -
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, -
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, -
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster