ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkistan Coğrafyası COG112 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk dünyasını oluşturan ülkelerin fiziki ve beşeri coğrafyasını açıklar
  2-Bir coğrafyacı olarak Türk dünyasını daha yakından tanır ve diğer bölgelerle mukayesesini yapar.
  3-Bölgesel coğrafya amaçlı çalışmalarda ne gibi coğrafi metotlar takip edileceğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türklerin yaşadığı ülkeler, Türk dünyasının coğrafî konumu ve sınırları
  2 Türk dünyasının doğal coğrafyası, dağlar
  3 Türk dünyasının doğal coğrafyası, plato ve depresyonları
  4 Türk dünyasının doğal coğrafyası, iklimi ve iklim bölgeleri
  5 Türk dünyasının karasal iklim bölgeleri
  6 Türk dünyasının çöl iklimi bölgeleri
  7 Türk dünyasının doğal bitki örtüsü
  8 Ara Sınav
  9 Türk dünyasında sanayi ve ulaşım
  10 Türk dünyasının hidrografyası, akarsuları
  11 Türk dünyası, Asya`nın gölleri
  12 Türk dünyasında nüfus ve yerleşme
  13 Türk dünyasının ekonomik coğrafyası, ziraat ve hayvancılık
  14 Türk dünyasının yeraltı zenginlikleri, sanayi ve ulaşım
  15 Türk dünyasının siyasi coğrafyasının ana çizgileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Jean- Paul Roux, Orta Asya, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2001. Şeşen Ramazan, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Kültürünü Araş Enst. Yay., Ankara, 1985. Eugene Schuyler, Türkistan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2007. Sönmez S., Ders notları. Saray Mehmet, Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler, İstanbul Nesil Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, 1990.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk Dünyasını oluşturan ülkelerin fiziki coğrafya ve beşerî coğrafyasını bölgesel coğrafya kapsamında ele alarak yakından tanımak ve bu konuda bir coğrafyacı olarak bilgi sahibi olmak
  Dersin İçeriği Türklerin yaşadığı ülkeler, Türk Dünyasının coğrafî konumu ve sınırları Türk Dünyasının doğal coğrafyası, dağlar Türk Dünyasının doğal coğrafyası, plato ve depresyonları Türk Dünyasını doğal coğrafyası, iklimi ve iklim bölgeleri Türk Dünyasının Karasal iklim bölgeleri Türk Dünyasının Çöl iklimi bölgeleri Türk Dünyasının doğal bitki örtüsü Türk Dünyasının hidrografyası, akarsuları Türk Dünyasının Asyanın gölleri Türk Dünyasında nüfus ve yerleşme Türk Dünyasının ekonomik coğrafyası ziraat ve hayvancılık Türk Dünyasının yeraltı zenginlikleri sanayi, ulaşım Türk Dünyasının siyasi coğrafyasının ana çizgileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster