ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplum ve Çevre Sorunları COG110 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çevre bilinci kavramını açıklar
  2-Çevreyi koruma bilincini geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çevre
  2 Doğal Çevre
  3 Beşeri Çevre
  4 Çevre Sorunları
  5 Çevre Sorunları
  6 Çevre Sorunlarının Geçmişi
  7 Çevre Sorunlarının Geleceği
  8 Ara Sınav
  9 Dünyada Çevre Sorunları
  10 Büyük Çevresel Felaketler
  11 Türkiye`de Çevre Sorunları
  12 Çevre Politikaları
  13 Çevre Politikaları
  14 Çevre Politikaları
  15 Çevre Bilinci
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Garipağaoğlu Nuriye, Ortam Sorunları Coğrafyası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2011.
  Yardımcı Kitap Özey Ramazan, Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2005. Güney Emrullah,Türkiye Çevre Sorunları, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2004. Withgott Jay H. and Brennan Scott R., Environment: The Science Behind the Stories,. 2007. Bagley Constance E. and Savage Diane, Managers and the Legal Environment: Strategies for the 21st Century, 2009.
  Döküman -
  Dersin Amacı Çevre bilimi ile ilgili temel kavramlar, çevre sorunlarının geçmişi ve geleceği, Dünya ve Türkiye?de çevre sorunlarının durumu, yapısı, politikalar ve dağılışı, çevre bilinci.
  Dersin İçeriği Çevre Doğal Çevre Beşeri Çevre Çevre Sorunları Çevre Sorunları Çevre Sorunlarının Geçmişi ve Geleceği Dünyada Çevre Sorunları Büyük Çevresel Felaketler Türkiye?de Çevre Sorunları Çevre Politikaları Çevre Politikaları Çevre Bilinci Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 1
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster