ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeomorfoloji II COG104 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Jeomorfolojinin alt dallarının temel özelliklerini öğrenir
  2-Akarsular ve flüvyal jeomorfolojinin genel özelliklerini öğrenir
  3-Akarsu vadisinin evrimi ve drenaj tiplerini öğrenir
  4-Jeomorfolojik süreçlerin son evresi olan peneplenleşmeyi öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)51050
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Flüvyal jeomorfoloji
  2 Kurak ve yarı kurak bölgeler jeomorfolojisi
  3 Volkan jeomorfolojisi
  4 Glasyal (Buzul) jeomorfolojisi
  5 Karst jeomorfolojisi
  6 Kıyı jeomorfolojisi
  7 Flüvyal şekillendirme mekanizması
  8 Ara Sınav
  9 Flüvyal taban seviyesi kavramı
  10 Akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri
  11 Vadi kuruluşu ve drenaj evrimi
  12 Drenaj tipleri
  13 Peneplen
  14 Jeomorfolojik şekil ve süreçler
  15 Jeomorfolojik şekil ve süreçler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Tevfik ERKAL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç Sırrı, Jeomorfoloji II, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000. Hoşgören M. Yıldız, Jeomorfolojiye Giriş, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000
  Yardımcı Kitap Anderson Robert S., Anderson Suzanne P., Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes, , Cambridge University Pres, 2010
  Döküman -
  Dersin Amacı Jeomorfolojinin alt dalları olan Flüvyal, Kurak ve Yarıkurak Bölgeler, Volkan, Buzul, Karst ve Kıyı Jeomorfolojisi`nin temel özelliklerini kavratmak
  Dersin İçeriği Flüvyal jeomorfoloji Kurak ve yarı kurak bölgeler jeomorfolojisi Volkan jeomorfolojisi Glasyal (Buzul) jeomorfolojisi Karst jeomorfolojisi Kıyı jeomorfolojisi Flüvyal şekillendirme mekanizması Flüvyal taban seviyesi kavramı Akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri Vadi kuruluşu ve drenaj evrimi Drenaj tipleri Peneplen Jeomorfolojik şekil ve süreçler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, -
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster