ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Okumalar II COG106 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafya bilimi ve genel özelliklerini açıklar
  2-Akademik açıdan okumanın önemini açıklar,
  3-Eleştirel yaklaşımı pekiştirir,
  4-Coğrafya bilimine ait yayınları tanır,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okunacak kitapların tespiti ve gruplara dağıtımı
  2 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  3 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  4 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  5 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  6 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  7 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  8 Ara Sınav
  9 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  10 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  11 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  12 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  13 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  14 Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu
  15 Okunan kitapların genel değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Öüzr
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nazan Özür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özata Metin, Atatürk, Bilim ve Üniversite, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2007.
  Yardımcı Kitap Guadalupi G. - Shugaar A., Ekvator Hikayeleri, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2008. Ashall Frank, Olağanüstü Buluşlar, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2006 Bolt Bruce A., Depremler, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2008. Kepler Johannes, Voelkel James R., TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2008. Galilei Galileo, Maclachlan James, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2008. Felsefesi Bilim, Lecourt D., Dost Kitabevi, Ankara. Saydam C.,Havadan Tozdan, Heyamola Yay. Anakra. Duru B., 21. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi, Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafya ile ilgili popüler ve yarı popüler bilim kitapları okuma alışkanlığını kazandırmak. Bireysel ve grup çalışmaları yaparak anlama, değerlendirme becerisini artırmaktır.
  Dersin İçeriği Okunacak kitapların tespiti ve gruplara dağıtımı Bireysel ve grup çalışmaları ile okunan kitapların sunumu Okunan kitapların genel değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster