ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Fiziki Coğrafyası COG203 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafî bilgileri toplama,
  2-Coğrafi bilgileri karşılaştırma, analiz etme,
  3-Sorunlara çözüm üretme ve sunma becerisi kazanma.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012121
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu`nun jeolojisi ve jeolojik evrimi
  2 Anadolu`nun jeomorfolojisi
  3 Orojenik hareketler ve kıvrım kuşakları
  4 Anadolu`nun önemli orojenik kuşakları
  5 Epirojenik hareketler ve Türkiye`ye etkileri
  6 Volkanizma ve Türkiye`deki volkanik şekiller
  7 Faylar ve Fay çeşitleri
  8 Ara Sınav
  9 Depremler, deprem kuşakları
  10 Anadolu`nun morfolojik evrimi
  11 Önemli morfolojik birimler
  12 Kayaçlar ve toprakların dağılışı
  13 Türkiye iklimi
  14 İklim tipleri
  15 Doğal bitki ve hayvan toplulukları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Şahin Cemalettin, Türkiye?nin Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayınları, Ankara, 2005
  Yardımcı Kitap Yücel Talip, Türkiye Coğrafyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987. Atalay İbrahim - Mortan Kenan Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2008. Atalay İbrahim, Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, Ege Üniv. Yayınları, İzmir, 1988.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye`nin jeolojik, jeomorfolojik ve klimatik özelliklerini kavratmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster