ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafya Tarihi I COG211 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafya biliminin ortaya çıkışı ve gelişimini açıklar.
  2-Coğrafya biliminin genel özelliklerini sıralar.
  3-İlkçağ ve Ortaçağdaki önemli coğrafyacılar ve eserleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   103
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,43 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel giriş ve teorik bilgiler
  2 İlk çağda coğrafyanın gelişimine genel bakış
  3 Yunan Uygarlığında Coğrafyanın gelişimi
  4 Doğa filozofları ve coğrafi bilginin gelişimi
  5 Eratosten döneminde coğrafi bilginin gelişimi
  6 Strabo döneminde coğrafi bilginin gelişimi
  7 Batlamyus döneminde coğrafi bilginin gelişimi
  8 Ara Sınav
  9 Roma döneminde coğrafi bilginin gelişimi
  10 İslam bilimi ve coğrafi bilginin yeri
  11 İslam coğrafyacılığını geliştiren faktörler
  12 İslam coğrafyacılığında ekoller
  13 Başlıca İslam coğrafyacıları
  14 9 ve 12. yüzyıl arasında üretilen başlıca coğrafya eserleri
  15 12. 14. yüzyıl arasında üretilen başlıca coğrafya eserleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr.Üyesi Nazan Özür
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nazan Özür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özür, Nazan, Coğrafya Tarihi Ders Notları, Yayınlanmamış. Özgüç Nazmiye - Tümertekin Erol, Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000.
  Yardımcı Kitap Akyol İbrahim Hakkı, Umumi Coğrafya, İÜ. Edb. Fak. Yayınları, İstanbul, 1951. Gümüşçü Osman - Balcıoğulları Abdullah, Coğrafyaya Giriş, Bilge Kitabevi, Ankara, 2006. The Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past, AAG, Lancaster, 1939.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafya biliminin ortaya çıkış süreci ve gelişimini öğretmek. İlkçağ ve Ortaçağdaki önemli coğrafyacıları,eserleri ve okulları tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Genel giriş ve teorik bilgiler, İlkçağda ve ortaçağda coğrafi bilginin gelişimi. Bu dönemde bulunan coğrafyacıları eserler ve okulları incelemek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster