ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafya Araştırma Yöntemleri COG206 BAHAR 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel ve coğrafya araştırma yöntemlerini öğrenir,
  2-Literatür tarama ve veri toplamayı kavrar,
  3-Arazi çalışmasının nasıl yapılacağı öğrenir,
  4-Tablo, grafik ve harita hazırlamayı öğrenir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler4514545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5516565
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve teorik bilgilerin verilmesi
  2 Konunun seçilmesi
  3 Araştırma probleminin tespiti
  4 Literatür taraması
  5 Hipotezlerin belirlenmesi
  6 Konunun kapsam ve sınırları
  7 Veri toplama yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama alanları
  10 Arazi araştırmaları
  11 Araziden veri toplanması ve örnek alınması
  12 Verilere ait tablo ve grafiklerin hazırlanması, haritaların hazırlanması
  13 Veri türüne göre mekânsal analizlerin yapılması
  14 Sentez ve değerlendirme
  15 Metnin kaleme alınışı ve dipnot-kaynakça yazımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Özür
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nazan Özür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özür, Nazan,Coğrafyada Araştırma, Yayımlanmamış ders notu Doğanay Hayati,Coğrafyada Metodoloji, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.
  Yardımcı Kitap Barzun J. H. - Graff F. (Çev. F. Dilber), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 1996. Montello Daniel R. and Sutton Paul, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, 2006. Gomez Basil and Jones John Paul -Research Methods in Geography: A Critical Introduction (Critical Introductions to Geography), 2009.
  Döküman -
  Dersin Amacı Genel ve coğrafya bilimine özgü araştırma yöntemleri ve sürecini öğretmek.
  Dersin İçeriği Giriş ve teorik bilgilerin verilmesi Konunun seçilmesi Araştırma probleminin tespiti Literatür taraması Hipotezlerin belirlenmesi Konunun kapsam ve sınırları Veri toplama yöntemleri ve yerleri Arazi araştırmaları Araziden veri toplanması ve örnek alınması Verilere ait tablo ve grafiklerin hazırlanması, haritaların hazırlanması Veri türüne göre mekânsal analizlerin yapılması Sentez ve değerlendirme Metnin kaleme alınışı ve dipnot-kaynakça yazımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster