ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kırsal Yerleşmeler COG208 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeryüzünde yerleşme sahasının sınırlarını kavrar
  2-Yerleşmelerin ortaya çıkışını öğrenir
  3-Kırsal mesken ve yerleşmelerin coğrafi çevre ile ilişkisini kavrar
  4-Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleşme şekillerini kavrar
  5-Türkiye?de kırsal yerleşmelerin yapısı ve dağılışını öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yeryüzündeki yerleşme alanlarının sınırları
  2 Kırsal Yerleşmelerin Ortaya Çıkışı
  3 Kırsal mesken ve yerleşmelerin coğrafi çevre ile ilişkisi
  4 Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleşme tipleri
  5 Türkiye`de kırsal yerleşmelerin yapısı ve dağılışı
  6 Kırsal yerleşmeleri etkileyen coğrafi faktörler
  7 Kırsal yerleşmeleri etkileyen fiziki faktörler
  8 Ara Sınav
  9 Kırsal yerleşmeleri etkileyen beşeri faktörler
  10 Kırsal yerleşmeleri etkileyen beşeri faktörler
  11 Geçici kırsal yerleşmeler
  12 Daimi kırsal yerleşmeler
  13 Kırsal yerleşmelerin çevredeki yapı malzemesiyle ilişkisi
  14 Türkiye`deki geçici kırsal yerleşmeler
  15 Türkiye`deki daimi kırsal yerleşmeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Barış Taş
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tolun B. -Denker, Yerleşme Coğrafyası: Kır Yerleşmesi, İstanbul Üniv. Yayınları, İstanbul, 1977.
  Yardımcı Kitap Tunçdilek Necdet, Türkiye İskan Coğrafyası, Kır İskanı (Köy Altı İskan Şekilleri), İÜ. Coğ. Enst. Yay. İstanbul, 1967. Cloke and Milbourne Paul, International Perspectives on Rural Housing (Housing Planning and Design Series). 2006. Chisholm M.,Rural Settlement and Land Use, London, 1973
  Döküman -
  Dersin Amacı Kırsal yerleşmelerin özellikleri, dünyada ve Türkiye`de dağılışı ve özellikleri öğretme
  Dersin İçeriği Yeryüzündeki yerleşme alanlarının sınırları Kırsal Yerleşmelerin Ortaya Çıkışı Kırsal mesken ve yerleşmelerin coğrafi çevre ile ilişkisi Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleşme tipleri Türkiye`de kırsal yerleşmelerin yapısı ve dağılışı Kırsal yerleşmeleri etkileyen coğrafi faktörler Kırsal yerleşmeleri etkileyen fiziki faktörler Beşeri faktörler Geçici kırsal yerleşmeler Daimi kırsal yerleşmeler Kırsal yerleşmelerin çevredeki yapı malzemesiyle ilişkisi Türkiye`deki geçici kırsal yerleşmeler Türkiye`deki daimi kırsal yerleşmeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster