ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hidrografya COG210 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hidrografyanın tanımı, yer altı ve yer üstü sularını öğrenir
  2-Akifer ve kaynak tiplerini öğrenir.
  3-Akarsuların oluşumu ve akarsuların oluşumuna etki eden faktörleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012828
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hidrografyanın tanımı
  2 Yer altı ve yerüstü suları
  3 Akifer ve akifer tipleri
  4 Yer altı ve yerüstü sularının aşındırma şekilleri
  5 Yer altı ve yerüstü sularının biriktirme şekilleri
  6 Kaynak tipleri ve akarsu oluşumu
  7 Akarsu yatak çeşitleri
  8 Ara Sınav
  9 Akarsu debisi
  10 Akarsu rejimi
  11 Göller
  12 Denizler ve okyanuslar
  13 Su dolaşımı ve bilançosu
  14 Su kullanımı ve planlaması
  15 Jeotermal sular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi M.Murat KALE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hoşgören M. Yıldız, Hidrografyanın Ana Çizgileri, İstanbul Üniv. Yayınları, İstanbul, 1993.
  Yardımcı Kitap Atalay İbrahim, Uygulamalı Hidrografya, İzmir, 1986. Jong C. D. de, Lachapelle G., Elama I. A. and Skone S., Hydrography, 2006. Dawson Llewellyn Styles , Memoirs of Hydrography: Including Brief Biographies of the Principal Officers who Have Served in H.M, , 2009.
  Döküman -
  Dersin Amacı Hidrografyanın tanımı, yer altı ve yer üstü sularını suların dağılışını ve oluşturdukları morfolojik şekilleri öğretme
  Dersin İçeriği Hidrografyanın tanımı Yer altı ve yerüstü suları Akifer ve akifer tipleri Yer altı ve yerüstü sularının aşındırma şekilleri Yer altı ve yerüstü sularının biriktirme şekilleri Kaynak tipleri ve akarsu oluşumu Akarsu yatak çeşitleri Akarsu debisi Akarsu rejimi Göller Denizler ve okyanuslar Su dolaşımı ve bilançosu Su kullanımı ve planlaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster