ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafya Tarihi II COG212 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeni ve Yakınçağ`daki önemli coğrafyacılar ve eserlerini açıklar.
  2-Bu çağlardaki Avrupa ve Osmanlı`daki önemli coğrafyacıların coğrafya bilimine katkılarını tanımlar.
  3-XIX. yüzyılda modern coğrafyanın ortaya çıkışını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   103
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,43 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Osmanlı coğrafyacılığının genel özellikleri.
  2 İlk dönemde etkili olan ekoller ve coğrafyacılar.
  3 İstanbul`un fethinden sonraki gelişmeler ve Osmanlı coğrafyacılığına yansıması.
  4 Osmanlı coğrafyacılığında 16.yüzyıl ve önemli gelişmeler.
  5 Osmanlı coğrafyacılığında 17.yüzyıl ve önemli gelişmeler.
  6 Osmanlı coğrafyacılığında 18 yüzyıl sonrası yaşanan gelişmeler.
  7 Osmanlı coğrafyacılığının temel alanları.
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı coğrafyacılığının temel eserleri ve müellifleri.
  10 Yeni Çağda Avrupa`da modern coğrafyanın doğuşunu etkileyen faktörler.
  11 Varenius ve coğrafya fikri.
  12 Varenius` tan sonra coğrafyanın gelişimi
  13 Modern coğrafyanın uzmanlaşma aşaması ve A.von Humbolt.
  14 Modern coğrafyanın uzmanlaşma aşaması ve C.Ritter.
  15 Modern coğrafyanın diğer önemli ekolleri, eserler ve müellifler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğrt. Üyesi Nazan Özür
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nazan Özür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özür, Nazan, Coğrafya Tarihi II Ders Notları, Yayımlanmamış. Özgüç Nazmiye - Tümertekin Erol Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000.
  Yardımcı Kitap Akyol İbrahim Hakkı, Umumi Coğrafya, İÜ. Edb. Fak. Yayınları, 1951. İstanbul. Gümüşçü Osman - Balcıoğulları Abdullah, Coğrafyaya Giriş, Bilge Kitabevi, Ankara, 2006. The Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past, AAG, Lancaster, 1939.
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeni ve Yakınçağ?da Avrupa ve Osmanlı`daki önemli coğrafyacılar ve eserlerini öğretmek. Bu dönemde coğrafyada meydana gelen gelişmeler ve modern coğrafyanın ortaya çıkışı kavratmak.
  Dersin İçeriği Osmanlı ve Avrupa coğrafyacılığında yeni ve yakın çağda meydana gelen önemli olayları kapsar. Bu dönemde üretilen önemli eserler ve müellifler işlenir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster