ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kültürel Coğrafya COG216 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kültürün tanımı, temel kavramlarını değerlendirir.
  2-Kültür coğrafyasının tanımı ve bölümlerini kavrar.
  3-Kültürel yayılma, kültürel mekân kavramlarını açıklar.
  4-Kültürel mekân, halk kültürünü açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kültürün tanımı
  2 Kültürle ilgili temel kavramlar
  3 Kültür coğrafyası
  4 Kültürel yayılma
  5 Kültürel mekan
  6 Kültürel çatışma
  7 Halk kültürü-
  8 Ara Sınav
  9 Popüler kültür
  10 Dünya kültür bölgeleri
  11 Dünya kültür bölgeleri
  12 Kültürel farklılıklar
  13 Anadolu kültürleri
  14 Türk kültürü
  15 Türk Kültürünün Geleceği.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Murat Tanrıkulu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tümertekin Erol - Özgüç Nazmiye, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2006.
  Yardımcı Kitap Mitchell Donald, Cultural Geography: A Critical Introduction, 2000. Rubenstein James M. ,The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography (9th Edition), 2007. Jackson Peter , Maps of Meaning: An Introduction to Cultural Geography (Contours), 1989.
  Döküman -
  Dersin Amacı Kültürün tanın ve özelliklerini, dünya kültür bölgelerini öğretme
  Dersin İçeriği Kültürün tanımı Kültürle ilgili temel kavramlar Kültür coğrafyası Kültürel yayılma Kültürel mekan Kültürel çatışma Halk kültürü-popüler kültür Dünya kültür bölgeleri Dünya kültür bölgeleri Kültürel farklılıklar Anadolu kültürleri Türk kültürü Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, -
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 5
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster