ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası COG204 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye?de yerleşmeler ve mesken tiplerini açıklar,
  2-Nüfus, nüfus gelişimi ve izlenen nüfus politikalarını inceler,
  3-Tarımsal üretim, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerini inceler
  4-Türkiye?de sanayi, turizm, ulaşım, eğitim sistemi ve kalkınma sorunları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)16464
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye?de yerleşmeler
  2 Yerleşmenin evrimi
  3 Türkiye nüfusu
  4 Nüfus gelişimi ve politikalar
  5 Türkiye?deki mesken tipleri
  6 Tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri
  7 Madencilik ve ormancılık
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınavlar
  10 Türkiye?de sanayi faaliyetleri
  11 Türkiye turizmi
  12 Türkiye ulaşımı
  13 Türkiye?de eğitim sistemi
  14 Güvenlik durumu ve sorunları
  15 Kalkınma sorunları ve sanayileşme politikaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğanay Hayati ,Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994 Doğanay Hayati, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 1998
  Yardımcı Kitap Karabağ Servet - Şahin Salih, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009. Güngördü Ersin, Türkiye?nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. Yücel Talip, Türkiye Coğrafyası, , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye`de yerleşme, yerleşmenin evrimi, nüfus, nüfus gelişimi ve politikaları, meskenler, tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık, ormancılık, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, eğitim, güvenlik özellikleri, kalkınma sorunları ve sanayileşme politikaları.
  Dersin İçeriği Türkiye`de yerleşmeler Yerleşmenin evrimi Türkiye nüfusu Nüfus gelişimi ve politikalar Türkiye?deki mesken tipleri Tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri Madencilik ve ormancılık Türkiye`de sanayi faaliyetleri Türkiye turizmi Türkiye ulaşımı Türkiye`de eğitim sistemi Güvenlik durumu ve sorunları Kalkınma sorunları ve sanayileşme politikaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 3
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, -
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster