ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bölgesel Coğrafya COG205 GÜZ 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafî olayların daima bir mekân parçasına yani bölge kavramına bağlı olarak cereyan ettiğini anlar
  2-Bölgeler üzerinde cereyan eden fizikî ve beşeri coğrafya olaylarını analiz eder
  3-Diğer bir bakış açısıyla bölge üzerinde cereyan eden fizikî ve beşeri olayları sentezleyerek mekânı coğrafî bakış açısıyla tüm olarak algılar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13452
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bölge Kavramı, Bölge Tipleri ve Sınırlar
  2 Bölgesel Coğrafyanın Coğrafya Bilimi İçindeki Yeri
  3 Bölgesel Coğrafyanın Prensipleri
  4 Bir Bölgedeki Fiziki Coğrafya Unsurları
  5 Bir Bölgedeki Beşeri Coğrafya Unsurları
  6 Bölge Kavramı Bazında Kıtalar (Güney Amerika)
  7 Bölge Kavramı Bazında Kıta İçi Bölgeler (Güney Amerikanın Bölgeleri)
  8 Ara Sınav
  9 Bölge Kuramları
  10 Bölge Kavramı Çerçevesinde Ülkelerin Coğrafi Bölgeleri (Arjantin)
  11 Bölge Kavramı Çerçevesinde Üst İdarî Üniteler (İller-Çankırı)
  12 Bölge Kavramı Çerçevesinde Alt İdari Üniteler (İlçeler, Köyler- İlçelerden Eldivan; Merkez Köylerden Ahlat)
  13 Fiziki Bölgeler (Vejetasyon Bölgeleri)
  14 Beşeri Ve Siyasi Bölgeler (Türk Dili Bölgeleri), (Avrupa Birliği)
  15 Bölge Kavramı Çerçevesinde Ülkelerin Coğrafi Bölgeleri (Arjantin)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Barış Taş
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tunçdilek Necdet, Bölgesel Coğrafyanın Prensipleri: Tabii Bölgeler, İÜ. Edb. Fak. Yay. İstanbul, 1973
  Yardımcı Kitap Johnson Douglas L., Haarmana Viola, Johnson Merril L. and Clawson David L.,World Regional Geography, 2009. Pulsipher Lydia Mihelic, Pulsipher Alex and Goodwin Conrad Mac, World Regional Geography: Global Patterns, Local Lives (with Subregions), , 2007. Bradshaw Michael, Dymond Joseph, White George, and Chacko Elizabeth, Contemporary World Regional Geography, 2008
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeryüzündeki doğal veya beşeri bir bölgeyi ayırt ederek üzerindeki fiziki ve beşeri coğrafya objeleriyle birlikte ele alarak coğrafi olarak tanımak ve tanıtmak.
  Dersin İçeriği Bölge Kavramı, Bölge Tipleri ve Sınırlar Bölgesel Coğrafyanın Coğrafya Bilimi İçindeki Yeri Bölgesel Coğrafyanın Prensipleri Bir Bölgedeki Fiziki Coğrafya Unsurları Bir Bölgedeki Beşeri Coğrafya Unsurları Bölge Kavramı Bazında Kıtalar (Güney Amerika) Bölge Kavramı Bazında Kıta İçi Bölgeler (Güney Amerikanın Bölgeleri) Bölge Kavramı Çerçevesinde Ülkelerin Coğrafi Bölgeleri (Arjantin) Bölge Kavramı Çerçevesinde Üst İdarî Üniteler (İller-Çankırı) Bölge Kavramı Çerçevesinde Alt İdari Üniteler (İlçeler, Köyler- İlçelerden Eldivan; Merkez Köylerden Ahlat) Fiziki Bölgeler (Vejetasyon Bölgeleri) Beşeri Ve Siyasi Bölgeler (Türk Dili Bölgeleri), (Avrupa Birliği) Bölge Kavramı Çerçevesinde Ülkelerin Coğrafi Bölgeleri (Arjantin)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 1
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster