ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nüfus Coğrafyası COG207 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel nüfus kavramlarını açıklar
  2-Nüfus artışı, hayatî göstergeler ve demografik yapının kendi iç dinamikleri olduğunu, farklı çevresel faktörlere bağlı olarak mekânsal gelişim gösterdiğini kavrar
  3-Nüfus ile ilgili temel istatistiksel tablo ve grafikleri anlar ve yorumlayabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nüfus ile ilgili temel kavram ve teoriler
  2 İnsanlık tarihi
  3 Demografik geçiş
  4 Göçler ve çeşitleri
  5 Göç Teorileri
  6 Dünya nüfusunun gelişimi
  7 Nüfus Politikaları
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınavlar
  10 Nüfus sayımları
  11 Dünya nüfus yoğunluğu ve nüfus dağılışı
  12 Demografik yapılar
  13 Nüfusun yaş yapısı
  14 Nüfusun cinsiyet yapısı
  15 Nüfus piramidi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Murat Tanrıkulu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Şahin Salih, Nüfus Gerçeği, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007
  Yardımcı Kitap Hornby W. F. - Jones M., An Introduction to Population Geography, Cambridge University Press, 1993. Moseley William, Lanegran David, and Pandit Kavita, The Introductory Reader in Human Geography: Contemporary Debates and Classic Writings, 2007. Tandoğan A., Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Trabzon, 1998.
  Döküman -
  Dersin Amacı Nüfus terminolojisini ve temel anlatım tekniklerini öğretmek; Nüfus artışı, hayati göstergeler ve demografik yapının farklı doğal ve kültürel olayların bileşimi olduğunu ve mekansal farklılık gösterdiğini kavratmak
  Dersin İçeriği Nüfus ile ilgili temel kavram ve teoriler İnsanlık tarihi Demografik geçiş Göçler ve çeşitleri Göç Teorileri Dünya nüfusunun gelişimi Nüfus Politikaları Nüfus sayımları Dünya nüfus yoğunluğu ve nüfus dağılışı Demografik yapılar Nüfusun yaş yapısı Nüfusun cinsiyet yapısı Nüfus piramidi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, -
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster