ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Coğrafyası COG214 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprağın tanımı, oluşumu, horizonların özelliklerini kavrar
  2-Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrar
  3-Toprak oluşumunda etkili faktörleri değerlendirir.
  4-Başlıca toprak grupları ve bunların Dünya ve Türkiye üzerindeki dağılışlarını açıklar
  5-Erozyonun ne olduğu, çeşitleri, işleyişi ve erozyona karşı alınması gerekli tedbirleri planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak tanımı ve Toprak coğrafyası
  2 Toprak oluşumu
  3 Toprak katmanları (horizonlar)
  4 Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri
  5 Toprak oluşumuna etki eden faktörler
  6 Topraktaki hava ve su
  7 Toprağın biyolojik özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Toprak grupları l
  10 Toprak grupları ll
  11 Türkiye?de ve Dünya?da toprak çeşitleri ve dağılışı
  12 Toprak kirliliği
  13 Erozyon ve erozyon türleri
  14 Erozyonun işleyişi ve alınması gereken önlemler
  15 Türkiye`de erozyon Riski.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Neşe Duman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mater Barış, Toprak Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998.
  Yardımcı Kitap Atalay İbrahim, Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, İzmir, 2006. Atalay İbrahim, Toprak Coğrafyası, Ege Üniv. Sos. Bil. Fak. Yay. İzmir, 1982. Brady Nyle C. and Weil Ray R., Nature and Proporties of Soils, 2007.
  Döküman -
  Dersin Amacı Toprak oluşumu, özellikleri, Dünya?da ve Türkiye?deki dağılışını öğretme
  Dersin İçeriği Toprak tanımı ve Toprak coğrafyası Toprak oluşumu Toprak katmanları (horizonlar) Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri Toprak oluşumuna etki eden faktörler Topraktaki hava ve su Toprağın biyolojik özellikleri Başlıca toprak grupları Türkiye?de ve Dünya?da toprak çeşitleri ve dağılışı Toprak kirliliği Erozyon ve erozyon türleri Erozyonun işleyişi ve alınması gereken önlemler Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster