ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  CBS Uygulamaları I COG301 GÜZ 1+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gerçek dünyanın sayısallaştırılmasını öğrenir
  2-Verilerin toplanması ve birleştirilmesini öğrenir
  3-Sorgulama ve analiz işlemlerini yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje4013737
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013232
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısallaştırma işlemleri
  2 Sayısallaştırma işlemleri
  3 Sayısallaştırma işlemleri
  4 Veri tabanları
  5 Veri tabanları
  6 Veri tabanları
  7 Sorgulamalar
  8 Ara Sınav
  9 Sorgulamalar
  10 Analizler
  11 Analizler
  12 Kartografik tasarım uygulamaları
  13 Kartografik tasarım uygulamaları
  14 Poster uygulamaları
  15 Poster uygulamaları
  Ön Koşul CBS Giriş I
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Murat ATAOL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Murat Ataol

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yomralıoğlu Tahsin, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.
  Yardımcı Kitap Turoğlu, Hüseyin, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, 2008. Shelly Sommer and Tasha Wade, A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Informaiton System.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafya`da kullanılan uydu görüntülerinin, sayısal haritaların CBS ortamına aktarılması, CBS ortamındaki sayısal harita ve uydu görüntüleri üzerinde analiz ve değerlendirmelerin yapılması öğretilir.
  Dersin İçeriği Gerçek Dünyanın sayısallaştırılması Kaynaklar, verilerin toplanması ve birleştirilmesi Veri tabanları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 5
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster