ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arazi Araştırmaları I COG303 GÜZ 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fiziki coğrafya çalışmalarında kullanılan metotları öğrenme.
  2-Arazi çalışmalarında yararlanılan araç ve gereçleri kullanabilme.
  3-Araziden numune alma.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)81080
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje4012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fiziki coğrafya çalışmalarında metot Arazi çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı
  2 Araç ve gereçlerin kullanımının açıklanması Arazide numunelerin alınma yöntemleri
  3 Arazi uygulaması
  4 Arazi uygulaması
  5 Arazi uygulaması
  6 Arazi uygulaması
  7 Arazi uygulaması
  8 Ara Sınav
  9 Arazi uygulaması
  10 Arazi uygulaması
  11 Arazi uygulaması
  12 Arazi uygulaması
  13 Arazi uygulaması
  14 Jeomorfolojik birimlerin tespit yöntemleri
  15 Jeomorfolojik birimlerin tespit yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi M.Murat KALE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale

  2-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yomralıoğlu Tahsin, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005.
  Yardımcı Kitap Turoğlu Hüseyin, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Fiziki coğrafya çalışmaları esnasında haritalama, kayaç, toprak ve bitki örnekleri alma ve çeşitli konularda görüntüleme teknik ve yöntemleri öğretilir.
  Dersin İçeriği Fiziki coğrafya çalışmalarında metot Arazi çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı Araç ve gereçlerin kullanımının açıklanması Arazide numunelerin alınma yöntemleri Jeomorfolojik birimlerin tespit yöntemleri Arazi çalışmalarında donanım Arazi uygulama güzergahlarının tanıtımı Arazi uygulaması Arazi uygulaması Arazi uygulaması Arazi uygulaması Arazi uygulaması Arazi uygulaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 5
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 5
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster