ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arazi Araştırmaları II COG304 BAHAR 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Arazi çalışmalarından önce yapılan hazırlık çalışmalarını bilmek
  2-Arazi çalışmaları sırasında izlenmesi gereken yolları bilmek
  3-Arazi çalışması ile ilgili etik konulara hâkim olmak
  4-Arazi çalışması ile ilgili rapor yazabilmek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)81080
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Arazi çalışmalarının önemi,
  2 Arazi çalışmalarında hazırlık
  3 Coğrafyacıların arazi çalışmalarında kullandığı araç ve gereçler
  4 Arazi çalışmalarında resmi izin prosedürü
  5 Arazi çalışmalarında etik durumlar
  6 Arazi çalışmalarının raporlaştırılması
  7 Arazi çalışmalarının önemi
  8 Ara Sınav
  9 Arazi Çalışması Hazırlık
  10 Beşeri coğrafyada arazi çalışmaları
  11 Arazi çalışmalarında karşılaşılabilecek özel durumlar,
  12 Birinci arazi çalışması
  13 Birinci arazi çalışması raporu
  14 İkinci arazi çalışması
  15 İkinci arazi çalışması raporu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Barış TAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Murat Kale

  2-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğanay Hayati , Coğrafya`da Metodoloji, Atatürk Üniversitesi Yay. No: 739 Erzurum, 1992. Alkış, S., Coğrafya Öğretiminde İnceleme Gezileri Ve Arazi Çalışmaları, İçinde Coğrafya Öğretiminde Yöntem Ve Yaklaşımlar, (Özey, R., Demirci A., Editör) Aktif Yayıncılık, İstanbul, 2007.
  Yardımcı Kitap Doğanay Hayati, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994. Doğanay Hayati, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 1998. Karabağ Servet - Şahin Salih, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009. Güngördü Ersin, Türkiye`nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.
  Döküman -
  Dersin Amacı Arazi çalışmaları ile ilgili temel gereklilikleri yapabilmek
  Dersin İçeriği Arazi çalışmalarının önemi, Arazi çalışmalarında hazırlık, Coğrafyacıların arazi çalışmalarında kullandığı araç ve gereçler, Arazi çalışmalarında resmi izin prosedürü, Arazi çalışmalarında etik durumlar, Arazi çalışmalarının raporlaştırılması, Arazi çalışmalarının önemi, Beşeri coğrafyada arazi çalışmaları, Arazi çalışmalarında karşılaşılabilecek özel durumlar, Birinci arazi çalışması, Birinci arazi çalışması raporu, İkinci arazi çalışması, İkinci arazi çalışması raporu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 2
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 2
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster