ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihi Coğrafya II COG306 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihi coğrafya kaynaklarını kavrar.
  2-Tarihi coğrafyada tarihlendirme yöntemlerini öğrenir.
  3-Tarihi coğrafyada mekanın yeniden inşasını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarihi Coğrafyanın kaynakları
  2 Tarih Öncesi veriler
  3 Yüzey verileri
  4 Arkeolojik veriler
  5 Tarihi dönem kaynakları
  6 Yazılı kaynaklar
  7 Sözlü kaynaklar
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Tarihlendirme Teknikleri
  11 Tarihi coğrafyada mekan
  12 Mekanın yeniden inşaası
  13 Tarihi coğrafya araştırma yöntemleri
  14 Tarihi coğrafyada araştırma süreci
  15 Sonuç ve değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gümüşçü Osman, Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2010.
  Yardımcı Kitap Robin A. Butlin, Historical Geography: Through the Gates of Space and Time, A Hodder Arnold Puplication, 1993. Alan R. H. Baker-Mark Billinge, Period and Place, Research Methods in Historical Geography, Cambridge University Press, 1982. M. Pacione, Croom Helm, Historical Geography, Progress and Prospect, London, 1987.
  Döküman -
  Dersin Amacı Tarihi Coğrafyayı, geçmişini, ilke-prensiplerini, konularını, kaynaklarını ve coğrafya bilimi içindeki yerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Tarihi Coğrafyanın kaynakları Tarih Öncesi veriler Yüzey verileri Arkeolojik veriler Tarihi dönem kaynakları Sözlü kaynaklar Tarihlendirme Teknikleri Tarihi coğrafyada mekan Mekanın yeniden inşaası Tarihi coğrafya araştırma yöntemleri Tarihi coğrafyada araştırma süreci Sonuç ve değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster