ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanayi Coğrafyası COG307 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanayinin ne olduğunu tanımlayabilme
  2-Sanayinin doğuşu ve gelişimini kavrayabilme
  3-Sanayi inkılabını ve dünyaya olan etkisini öğrenebilme
  4-Dünyadaki sanayileşmiş ülkeleri ve etkinliklerini bilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13452
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012424
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013232
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş:Sanayi nedir?
  2 Sanayinin Tarihsel Gelişimi
  3 İmalat Sanayi
  4 Uluslararası Şirketler
  5 Sanayinin Kurulmasını Etkileyen Faktörler:Enerji, Hammade
  6 Semaye, İşgücü, Ulaşım, İletişim, Pazarlama
  7 Dünya`da Sanayinin Dağılışı
  8 Ara Sınav
  9 Kuzey Amerika
  10 Avrupa
  11 Rusya Federasyonu, Uzakdoğu
  12 Dünya`da Sanayinin Başlıca Kolları
  13 Küresel Sanayi Şirketleri
  14 Otomotiv Sanayi
  15 Türkiye`de Otomotiv Sanayisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gökmen Bekir, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Sanayi Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2010
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sanayiyi tanımlayabilmek, dünya üzerinde sanayinin doğuşunu kavrayabilmek Sanayi inkılabı, ve Modern sanayiyi kavrayabilmek. Sanayileşmiş ülkeler ve dünya üzerindeki etkinliklerini farkedebilmek
  Dersin İçeriği Giriş:Sanayi nedir? Sanayinin Tarihsel Gelişimi İmalat Sanayi Uluslararası Şirketler Sanayinin Kurulmasını Etkileyen Faktörler:Enerji, Hammade Semaye, İşgücü, Ulaşım, İletişim, Pazarlama Dünyada Sanayinin Dağılışı Kuzey Amerika, Avrupa Rusya Federasyonu, Uzakdoğu Dünyada Sanayinin Başlıca Kolları Küresel Sanayi Şirketleri Otomotiv Sanayi Türkiye?de Otomotiv Sanayisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster