ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentsel Yerleşmeler COG308 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci şehrin ne demek olduğunu bilir, şehir coğrafyası çalışmalarında kullanılan yaklaşımlardan haberi vardır,
  2-Şehirlerin ortaya çıkışı ile ilgili teorileri bilir,
  3-Öğrenci farklı şehirsel coğrafî görünümlerin başlıca elamanlarını bilir,
  4-Şehir ve fizikî çevrenin çeşitli elamanları arasındaki ilişkiyi kavrar,
  5-Şehirlerin çevrelerine olan etkileri sonucu oluşan kalıpları bilir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)11111
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015757
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Şehirlerin Tanımı ve İlgili kavramlar
  2 Şehirlerin Kökeni ve başlıca teoriler
  3 Şehirsel coğrafî görünümler
  4 Şehirsel fizikî çevre
  5 Şehir coğrafyasında modeller (Thünen modeli, merkezi yerler teorisi gibi)
  6 Şehir içi arazi kalıpları
  7 Şehir ve etki sahası
  8 Ara Sınav
  9 Şehir ve etki sahası
  10 Şehirleşme, şehirleşme tipleri ve şehirsel fonksiyonlar, şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması
  11 İdarî fonksiyon Kültürel fonksiyon
  12 Sanayi fonksiyonu ve Ticarî fonksiyon
  13 Ulaşım fonksiyonu, diğer fonksiyonlar, şehirsel algı
  14 Ulaşım fonksiyonu, diğer fonksiyonlar, şehirsel algı
  15 Genel değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Carter, H., An Introduction to Urban Historical Geography, Adward Arnold, London, 1983. Göney Süha, Şehir Coğrafyası I, İst. Üniv. Edb. Fak. Yay. No: 2274, Coğ. Ens. Yay. No: 91, İstanbul, 1984. Haggett, P., Geography: A Modern Synthesis, Harper & Row Publishers, New York, 1983. Beaujeu-Garnier, J., Chabot, G., Urban Geography, John Wiley & Sons Inc, New York, 1967.
  Yardımcı Kitap Hall, T., Urban Geography (second edition), Routledge, London, 2001. Knox, P. L., Urban Social Geography, An Introductıon, Longman, New York, 1982. Mumford, L., The City in History, Penguin Books, London, 1961. Thomas, J.C., Urban Geography, A First Approach, John Wiley & Sons, New York, 1982.
  Döküman -
  Dersin Amacı Kentlerin ortaya çıkışı, şehirleşme nedenleri ve şehirsel arazi kullanım kalıplarını öğretmek
  Dersin İçeriği Şehirlerin Tanımı ve İlgili kavramlar Şehirlerin Kökeni ve başlıca teoriler Şehirsel coğrafî görünümler Şehirsel fizikî çevre Şehir coğrafyasında modeller (Thünen modeli, merkezi yerler teorisi gibi) Şehir içi arazi kalıpları Şehir ve etki sahası Şehirleşme, şehirleşme tipleri ve şehirsel fonksiyonlar, şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması İdarî fonksiyon Kültürel fonksiyon Sanayi fonksiyonu ve Ticarî fonksiyon Ulaşım fonksiyonu, diğer fonksiyonlar, şehirsel algı Ulaşım fonksiyonu, diğer fonksiyonlar, şehirsel algı Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster