ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyocoğrafya COG309 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyosferi kavrar.
  2-Biyosferdeki farklı ortamların özelliklerini sıralar.
  3-Canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileye faktörleri değerlendirir.
  4-Canlılar arası etkileşimi kavrar.
  5-Dünyadaki biyocoğrafya bölgelerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyocoğrafya`nın tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi
  2 Biyocoğrafya ve ekosistem
  3 Biyosferdeki döngüler
  4 Biyosferdeki çevresel ilişkiler
  5 Canlıların dağılışını etkileyen faktörler
  6 Canlıların yaşam alanları, biyocoğrafya bölgeleri
  7 Bitkiler ve diğer canlılarla etkileşimler
  8 Ara Sınav
  9 Bitkilerde yayılma
  10 Bitkilerde göç, yeryüzündeki bitki alanları
  11 Hayvanların yaşam ortamı şartları
  12 Hayvanlar arası ilişkiler
  13 Hayvanlarda yayılma ve göç
  14 Paleozoocoğrafya
  15 Zoocoğrafya bölgeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Neşe Duman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akman Y., Biyocoğrafya, Palme Yayıncılık, 2005. Efe R ., Biyocoğrafya, Çantay Kitabevi, 2004.
  Yardımcı Kitap Brown, J.H. And Gibson, A.C.,Biogeography , Cox, C.B., Moore, P.D.,Biogeography , Huggett R.J., Fundamentals of Bıogeography, Watts, D., Principles of Biogeography,
  Döküman -
  Dersin Amacı Biyosferi kavramak, biyosferdeki canlı ortamlarını analiz etmek ve canlılar arasındaki etkileşimi ortaya koymak.
  Dersin İçeriği Biyocoğrafya`nın tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi, biyocoğrafya ve ekosistem, biyosferdeki döngüler ve çevresel ilişkiler, canlıların dağılışını etkileyen faktörler, canlıların yaşam alanları, biyocoğrafya bölgeleri, bitkiler ve diğer canlılarla etkileşimler, bitkilerde yayılma ve göç, yeryüzündeki bitki alanları, hayvanların yaşam ortamı şartları, hayvanlar arası ilişkiler, hayvanlarda yayılma ve göç, Zoocoğrafya bölgeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, -
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 5
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster