ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarım Coğrafyası COG310 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünyada tarım ve hayvancılığın başlama aşamalarını kavrar.
  2-Tarım ve hayvancılığın insanlık tarihinde medeniyetlerin gelişimine olan etkisini değerlendirir.
  3-Tarımsal ürünlerin dünya üzerindeki dağılışını açıklar.
  4-Coğrafi eşitsizliklerin nedenlerini tarım ve hayvancılıkla ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları
  2 Tarımsal Faaliyetleri Etkileyen Doğal Olaylar
  3 Tarımsal Faaliyetleri Etkileyen Beşeri Olaylar
  4 Tarım Sistemleri
  5 Orta İlkim Memleketlerinde Tarım
  6 Sıcak İklim Memleketlerinde Tarım
  7 Sebzecilik
  8 Ara Sınav
  9 Örtü Altı Sebzeciliği
  10 Meyvecilik
  11 Başlıca Yağ Bitkileri
  12 Hayvancılık
  13 Keyif Verici Bitkiler ve Dokumacılıkla İlgili Bitkiler
  14 Su ürünleri Yetiştiriciliği
  15 Orman Plantasyonları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bulut İhsan, Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğrafyası), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006. Doğanay Hayati, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2011. Tümertekin E.-Özgüç N., Ekonomik Coğrafya, Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2012.
  Yardımcı Kitap Karabağ Servet - Şahin Salih, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009. Güngördü Ersin, Türkiye`nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. Yücel Talip, Türkiye Coğrafyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1987.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dünyada tarım ve hayvancılığın başlama aşamalarını kavrayabilmek Tarım ve hayvancılığın insanlık tarihinde medeniyetlerin gelişimine olan etkisini anlayabilmek. Tarım ve hayvanlığın farklı coğrafi alanlardaki farklılıklarının nedenlerini kestirebilmek
  Dersin İçeriği Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları Tarımsal Faaliyetleri Etkileyen Doğal Olaylar Tarımsal Faaliyetleri Etkileyen Beşeri Olaylar Tarım Sistemleri Orta İlkim Memleketlerinde Tarım Sıcak İklim Memleketlerinde Tarım Sebzecilik Meyvecilik Başlıca Yağ Bitkileri Hayvancılık Keyif Verici Bitkiler ve Dokumacılıkla İlgili Bitkiler Su ürünleri Yetiştiriciliği Orman Plantasyonları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster