ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kuaterner ve Alüvyal Jeomorfoloji COG312 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kuvaterner`in genel özellikleri yorumlar.
  2-Kuvaterner`deki iklim ve yerşekli değişimlerini kavrar.
  3-Alüvyal alanlardaki morfolojik birimleri analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kuvaterner Devri genel özellikleri
  2 Kuvaterner Buzullaşmaları
  3 Kuvaterner`de deniz seviyesi değişimleri
  4 Kuvaterner`de tektonizma
  5 Kuvaterner`de volkanizma
  6 Kuvaterner`de bitki ve hayvanlar
  7 Kuvaterner`de akarsular
  8 Ara Sınav
  9 Kuvaterner Hidrografyası
  10 Kuvaterner`de göller
  11 Tarihlendirme yöntemleri
  12 Alüvyal jeomorfoloji
  13 Deltalar ve taşkın ovaları
  14 Jeoarkeoloji
  15 Türkiye`deki alüvyal jeomorfoloji çalışmaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kazancı, N ve Gürbüz, A. (Ed.) Kuvaterner Bilimi, Ankara Ün. Yay. No:350, 2012 Erinç, S., Jeomorfoloji I, DER yayınları, 2001. Erinç, S., Jeomorfoloji II, DER yayınları, 2001.
  Yardımcı Kitap H. G. Reading, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell, 1996. A. G. Brown, Alluvvial Geoarchaeology, Cambridge University Press, 1997. Oxon Charlton, R., Fundamentals of fluvial geomorphology, 2008. Leopold, L.B., A view of the River, Harvard University Press, 2003. Thorne, C.R., Hey, R.D., Newsson, M.D., Applied fluvial geomorphology for river engineering and management, Wiley, 2006. Rosgen, D., Applied river morphology, Elsevier Sciences, Amsterdam. 1996.
  Döküman -
  Dersin Amacı Kuvaterner`deki paleocoğrafik ortam koşullarını kavratmak
  Dersin İçeriği Kuvaterner ortam koşulları, Kuvaterner canlıları, akarsu yatak depoları, akarsu taşkınovası depoları, jeoarkeoloji
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 1
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 1
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 1
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster