ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Coğrafyası COG313 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmin tanımı, gelişimi ve özelliklerini kavrar
  2-Sürdürülebilir turizmin doğal ve beşeri özelliklerini kavrar
  3-Turizmin gelişmesinde etkili faktörleri analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve rekreasyon coğrafyası
  2 Turizmde talep ve güdüler
  3 Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları)
  4 Turizmde tarihi kaynaklar
  5 Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi
  6 Turizmde arz: Konaklama
  7 Tatil mekânları: Kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı
  8 Ara Sınav
  9 Turizmde Doğal kaynak Çeşitliliği
  10 Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  11 Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  12 Kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı
  13 Turizmin etkilerinin farklılaşama nedenleri, turizmin etkileri
  14 Kitlesel turizm, kitlesel turizme alternatifler,
  15 Turizmde planlama ve Turizmin gelişmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğanay Hayati, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001. Doğaner Suna, Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001. Özgüç Nazmiye, Turizm Coğrafyası, Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2007
  Yardımcı Kitap Toskay, T., Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983. Boniface, B.G., Cooper, C., The Geography of Travel and Tourism (second edition), Butterworth, Heinemann, 1994. Burton, R., Travel Geography, Longman, 1995. Shaw, G., Williams, A.M., Critical Issues in Tourism, A Geographical Perspective, London, 2002.
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizmin ortaya çıkardığı mekânın çeşitli özelliklerini öğretmek
  Dersin İçeriği Turizm ve rekreasyon coğrafyası Turizmde talep ve güdüler Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları) Turizmde tarihi kaynaklar Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi Turizmde arz: Konaklama Tatil mekânları: Kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı Turizmin etkilerinin farklılaşama nedenleri, turizmin etkileri Kitlesel turizm, kitlesel turizme alternatifler, Turizmde planlama ve Turizmin gelişmesi Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 1
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 2
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster