ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ortadoğu Coğrafyası COG314 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortadoğunun fiziki ve beşeri coğrafyası hakkında bilgi sahibi olur. Bir coğrafyacı olarak Ortadoğu`yu daha yakından tanır ve diğer bölgelerle karşılaştırır
  2-Bölgesel coğrafya amaçlı çalışmalarda ne gibi coğrafi metotlar takip edileceğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortadoğunun coğrafi konumu ve sınırları
  2 Ortadoğunun jeolojisi ve jeomorfolojisi-dağlar
  3 Ortadoğunun plato ve ovaları
  4 Ortadoğunun iklimi ve iklim bölgeleri
  5 Akdeniz iklimi ve karasal iklimler
  6 Çöl iklimleri ve çöller
  7 Ortadoğunun doğal bitki örtüsü
  8 Ara Sınav
  9 Ortadoğu Biyocoğrafyası
  10 Ortadoğunun toprakları
  11 Ortadoğunun hidroğrafyası, akarsular
  12 Ortadoğunun denizleri ve kıyıları
  13 Ortadoğuda nüfus ve yerleşme
  14 Ortadoğuda diller dinler ve milletler, Ortadoğunun ekonomik coğrafyası ziraat ve hayvancılık.
  15 Ortadoğunun yer altı zenginlikleri sanayi ve ulaşım
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Okan Türkan
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Okan Türkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tunçdilek Necdet , Güneybatı Asya, İstanbul Üniv Coğrafya Enst Yay. No. 117-120 cild I, İstanbul, 1970, 1972 Gözenç Selami, Ortadoğu, İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay, İstanbul, 1990
  Yardımcı Kitap Armaoğlu Fahir, XX. Yüzyıl Siyasî Tarihi cild I, cild II İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1985-1988. Sönmez S. Ders notları
  Döküman -
  Dersin Amacı Ortadoğu`nun fiziki ve beşeri coğrafyasını bölgesel coğrafya kapsamında ele alarak yakından tanımak ve bu konuda bir coğrafyacı olarak bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Ortadoğunun coğrafi konumu ve sınırları Ortadoğunun jeolojisi ve jeomorfolojisi-dağlar Ortadoğunun plato ve ovaları Ortadoğunun iklimi ve iklim bölgeleri Akdeniz iklimi ve karasal iklimler Çöl iklimleri ve çöller Ortadoğunun doğal bitki örtüsü Ortadoğunun toprakları Ortadoğunun hidroğrafyası, akarsular Ortadoğunun denizleri ve kıyıları Ortadoğuda nüfus ve yerleşme Ortadoğuda diller dinler ve milletler, Ortadoğunun ekonomik coğrafyası ziraat ve hayvancılık, Ortadoğunun yer altı zenginlikleri sanayi ve ulaşım.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 1
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster