ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Keşifler ve Yeni Dünya Coğrafyası COG315 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1.Coğrafi keşifleri coğrafya ile ilişkisi bağlamında değerlendirir. .
  2-2.Coğrafi Keşifler ve sömürgeleşme hareketlerinin neden ve sonuçlarını değerlendirir.
  3-3. Coğrafi Keşifler ve sömürgeleşme hareketlerinin günümüz dünyasının sosyal ve ekonomik yapısı ile ilişkisini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   103
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,43 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan ve Keşif Düşüncesi
  2 Coğrafi Bilginin Gelişimi ve Keşifler
  3 İlkçağda Keşifler
  4 Ortaçağ Keşifleri
  5 15. Yüzyıl Keşifleri Öncesi Avrupa
  6 Ümit Burnu ve Hindistan Yolunun Keşfi
  7 Kolomb ve Amerika`nın Keşfi
  8 Ara Sınav
  9 Conqustodorlar ve Yayılma
  10 Dünyanın Çevresinin Dolaşılması
  11 Keşiflerin Sonuçları-Haritacılık
  12 Dünya Ekonomisi
  13 Kölelik
  14 Hastalıklar
  15 Bağımlılık ve Doğanın Değişimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğrt. Üyesi Nazan Özür
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nazan Özür

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özür. N. Keşifler ve Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2015.
  Yardımcı Kitap Öngör, S., Coğrafi Keşifler ve Tetkik Seyahatleri Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1954 Arnold, D., Coğrafi Keşifler Tarihi, Alan Yayınları, 1995 Teresi, D., Kayıp Keşifler, İzdüşüm Yayınları, İstanbul, 2005. Rousseau, P., Keşifler ve İcatlar Tarihi, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972. Küçükkalav,A. M., Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti, Çizgi Kitapevi. 2001.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafi keşifler ve sömürgeleşme hareketlerinin tarihsel sürecini kavrayarak neden ve sonuçlarını coğrafi bakış açısıyla günümüz dünyasına etkileri açısından değerlendirir.
  Dersin İçeriği Coğrafya ve keşif düşüncesi, İlkçağ ve ortaçağdaki keşifler, 15. yüzyıl keşifleri öncesi Avrupa, 15 yüzyıldan sonra Ümit Burnu ve Hinsitan yolunun keşifleri, Amerika`nın keşfi, Dünyanın çevresinin dolaşılması. Keşiflerin sonuçları haritacılık, ekonomi, hastalıklar, bağımlılık, kölelik, doğanın değişimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster