ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yapısal Jeomorfoloji COG317 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fayları açıklar.
  2-Bölgesel tektonizmayı kavrar.
  3-Tektoniğin akarsular üzerine etkisini yorumlar.
  4-Aşınım yüzeylerini ve yorumlaması yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yapısal jeomorfolojiye giriş
  2 Litolojinin morfolojiye etkisi
  3 Yatay yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi
  4 Monoklinal yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi
  5 Kıvrımlı yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerin gelişimi
  6 Dom yapıları üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi
  7 Plaka tektoniği
  8 Ara Sınav
  9 Tektonik Rejimler
  10 Faylar
  11 Akarsu havzalarının yapısal analizi
  12 Akarsu boyuna profilinin analizi
  13 Aktif tekroniğin flüvyal sistemleri üzerine etkisi
  14 Bölgesel yükselim, aşınım yüzeylerinin oluşumu ve bölgesel yükselim arasındaki ilişki
  15 Orojenez
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tevfik Erkal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç Sırrı, Jeomorfoloji I , DER yayınları, 2001. Sür Özdoğan, Strüktüral Jeomorfoloji, AnkaraÜniversitesi yayın no:373, 1994.
  Yardımcı Kitap Burbank, D.W., Anderson, R.S., Tectonic Geomorphology, Blackwell Science, 2006. Schumm, S.A., Dumont, J.F., Holbrook, J.M., Active Tectonics and Alluvial Rivers , Cambridge, 2002.
  Döküman -
  Dersin Amacı Yeryüzünün şekillenmesi etkileyen yapısal/ faktörleri kavramak.
  Dersin İçeriği Yapısal jeomorfolojiye giriş Litolojinin morfolojiye etkisi Yatay yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi Monoklinal yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi Kıvrımlı yapı üzerinde flüvyal topografya şekillerin gelişimi Dom yapıları üzerinde flüvyal topografya şekillerinin gelişimi Plaka tektoniği Tektonik rejimler ,Faylar Akarsu havzalarının yapısal analizi Akarsu boyuna profilinin analizi Aktif tekroniğin flüvyal sistemleri üzerine etkisi Bölgesel yükselim, aşınım yüzeylerinin oluşumu ve bölgesel yükselim arasındaki ilişki Orojenez
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 3
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster