ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hava Fotoğrafları ve Uzaktan Algılama COG318 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hava fotoğraflarında genel kavramları açıklar.
  2-Fotoğraflardan yerşekillerini ve bitki örtüsünü değerlendirir.
  3-Uydu verilerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje3011010
  Laboratuar 10000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hava fotoğraflarına giriş
  2 Temel kameralar ve filmler
  3 Görüntü almanın ilkeleri
  4 Sapma, rölyefte kayma ve eğim
  5 Yorumlama: ilkeler ve faktörler
  6 Uygulamalı yorumlama: jeoloji, jeomorfoloji
  7 Uygulamalı yorumlama: Bitki örtüsü, toprak,
  8 Ara Sınav
  9 Kentsel alanlar
  10 Alan çalışması
  11 Dijital hava fotoğrafları, var olan fotoğrafların taranması
  12 Aynı sahaya ait eski ve yeni fotoğrafların karşılaştırılması
  13 Çeşitli haritaların hazırlanmasında hava fotoğraflarından yararlanılması
  14 Dünya ve Türkiye`de durum
  15 Türkiye`de hava Fotoğrafları Geleceği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Thomas Lillesand ve diğ., Remote Sensing and Image Interpretation, Wiley, 2007. James B. Campell, Introduction to remote Sensing, The Guilford Press, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Uydu ve hava fotoğraflarının okunması, okunan verilerin yardımıyla coğrafi analizler yapılarak model oluşturulması öğretilir.
  Dersin İçeriği Hava fotoğraflarına giriş Temel kameralar ve filmler Görüntü almanın ilkeleri Sapma, rölyefte kayma ve eğim Yorumlama: ilkeler ve faktörler Uygulamalı yorumlama: jeoloji, jeomorfoloji Uygulamalı yorumlama: Bitki örtüsü, toprak, kentsel alanlar Alan çalışması Dijital hava fotoğrafları, var olan fotoğrafların taranması Aynı sahaya ait eski ve yeni fotoğrafların karşılaştırılması Çeşitli haritaların hazırlanmasında hava fotoğraflarından yararlanılması Dünya ve Türkiye`de durum Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, -
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 2
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster