ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küresel İklim Değişikliği COG319 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği kavramlarını yorumlar.
  2-Küresel ısınmayı etkileyen doğal ve beşeri faktörleri analiz eder.
  3-Küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için alınabilecek önlemlere örnekler verir ve küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012828
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin temel kavramları
  2 Yeryüzünün iklim özellikleri ve çeşitleri
  3 Küresel ısınmanın doğal sebepleri
  4 Küresel ısınmanın beşeri sebepleri
  5 Sera etkisi ve sera gazları, karbondioksit emisyonu
  6 Hava kirliliği ve yağış, ozon tabakasında değişimler
  7 Ormanların tahribi,kentsel ve endüstriyel atıklar
  8 Ara Sınav
  9 Küresel ısınma
  10 Küresel ısınma, okyanus akıntıları, iklim sistemi etkileşimi
  11 İklim değişikliğinin ekolojik sisteme olası etkileri
  12 İklim değişikliğinin besin kaynakları,enerji kaynakları ve kıyı değişimlerine etkisi
  13 İklim değişikliği senaryoları
  14 İklim, politika, uluslararası kuruluşlar
  15 Küresel iklim değişikliğinin Türkiye`ye olası etkileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erinç, Sırrı, "Klimatoloji ve Metodları", İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984
  Yardımcı Kitap ERLAT,E., "İklim Sistemi ve İklim değişmeleri", Ege ünv. Yayınları no:155, İzmir, 2009 Houghton, J., "Global Warming", USA, 1997
  Döküman -
  Dersin Amacı Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin sebepleri,sonuçları,gelecekte doğal ve beşeri hayata olası etkilerinin kavratılmasıdır
  Dersin İçeriği Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin temel kavramları Yeryüzünün iklim özellikleri ve çeşitleri Küresel ısınmanın doğal sebepleri Küresel ısınmanın beşeri sebepleri Sera etkisi ve sera gazları,karbondioksit emisyonu Hava kirliliği ve yağış,ozon tabakasında değişimler Ormanların tahribi,kentsel ve endüstriyel atıklar Küresel ısınma- okyanus akıntıları-iklim sistemi etkileşimi İklim değişikliğinin ekolojik sisteme olası etkileri İklim değişikliğinin besin kaynakları,enerji kaynakları ve kıyı değişimlerine etkisi İklim değişikliği senaryoları İklim- politika-uluslararası kuruluşlar Küresel iklim değişikliğinin Türkiye?ye olası etkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 2
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 3
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, -
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster