ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Turizm Coğrafyası COG320 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel kavramları, turizm faaliyetlerinin gelişim aşamalarını analiz eder.
  2-Doğal ve beşeri turistik kaynakları değerlendirir.
  3-Turistik kaynakların doğru kullanımı ve ekonomiye kazandırılması konusunu yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012626
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Rekreasyon Coğrafyası nedir
  2 Turizmde talebi karşılayan faktörler (çekicilikler, ulaşım ve ulaştırma sistemleri, konaklama tesisleri, tamamlayıcı hizmetler, alt ve üst yapı hizmetlerinin durumu)
  3 Turizmin sosyal ve çevresel etkileri; (Turizmin nüfus yapısı, meslek türleri, tüketim alışkanlıkları,örf ve adetler ile geleneksel yaşam tarzına etkileri, turizmin çevre değerleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri)
  4 Türkiye turizm coğrafyasının genel özellikleri (coğrafi konum yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, akarsu ve göller bakımından)
  5 Doğal ve beşeri turistik kaynaklar
  6 Turizm, ulaşım ve konaklama
  7 Kaynakların turizm amaçlı kullanımı, tatil mekanları
  8 Ara Sınav
  9 Beşeri turistik Kaynaklar
  10 Turizm gelişim siyasetleri, turizmde planlama
  11 Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri
  12 Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri
  13 Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri
  14 Uluslararası turizm hareketleri
  15 Türkiye turizminin genel değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özgüç,N.," Turizm Coğrafyası", Çantay Kitabevi,İstanbul,2003.
  Yardımcı Kitap Doğaner, S., "Türkiye Turizm Coğrafyası",Çantay Kitapevi,İstanbul,2001. Doğanay, H. , "Türkiye Turizm Coğrafyası", Çizgi Kitapevi, Konya, 2001
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin Türkiye`nin turistik potansiyeli hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders, turizm ve coğrafya kavramları ile bilimlerarası ilişkiyi vurgulamaktadır. Türkiye`nin 7 coğrafi bölgesi ve idari sınırlar içerisinde yeralan illeri bazında işlenmektedir. Her ilin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri hakkında bilgi vermektedir.
  Dersin İçeriği Turizm ve Rekreasyon coğrafyası nedir? Turizmde talebi karşılayan faktörler; (çekicilikler, ulaşım ve ulaştırma sistemleri, konaklama tesisleri, tamamlayıcı hizmetler, alt ve üst yapı hizmetlerinin durumu) Turizmin sosyal ve çevresel etkileri; (Turizmin nüfus yapısı, meslek türleri tüketim alışkanlıkları örf ve adetler ile geleneksel yaşam tarzına etkileri, turizmin çevre değerleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri) Türkiye turizm coğrafyasının genel özellikleri; (coğrafi konum yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, akarsu ve göller bakımından) Doğal ve beşeri turistik kaynaklar Turizm, ulaşım ve konaklama Kaynakların turizm amaçlı kullanımı, tatil mekanları Turizm gelişim siyasetleri, turizmde planlama Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri Turizm türleri bakımından Türkiye bölgeler turizm coğrafyasının özellikleri Uluslararası turizm hareketleri Türkiye turizminin genel değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 2
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 2
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 2
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 3
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 2
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 2
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster