ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Yazım Teknikleri I COG401 GÜZ 4+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konu seçimini öğrenir
  2-Araştırma sorusunun tespiti ve hipotez belirlemeyi öğrenir
  3-Coğrafi bir metnin oluşturma safhalarını öğrenir
  4-Analiz, sentez değerlendirme yapmayı, metnin akademik olarak nasıl yazılacağını ve dikkat edilmesi gereken hususları öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14444
  Ödevler4016565
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje6017575
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   240
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel giriş ve teorik bilgiler
  2 Konunun seçilmesi
  3 Araştırma probleminin tespiti
  4 Literatür taraması
  5 Hipotezlerin belirlenmesi
  6 Konunun kapsam ve sınırları
  7 Literatür Özeti
  8 Ara Sınav
  9 Literatür analizi
  10 Yazıma giriş kuralları
  11 Verilere ait tablo ve grafiklerin hazırlanması
  12 Haritaların hazırlanması
  13 Atıflar ve dipnot yazımı
  14 Sentez ve değerlendirme
  15 Sonuç ve kaynakça yazımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman Gümüşçü-Doç. Dr. Barış Taş
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  2-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğanay Hayati, Coğrafya?da Metodoloji, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.
  Yardımcı Kitap Baş, T., Anket (3. Baskı), Seçkin, Ankara, 2003. J. H. Barzun-F. Graff (Çev. F. Dilber), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 1996. Daniel R. Montello and Paul Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, 2006. Basil Gomez and John Paul Jones, Research Methods in Geography: A Critical Introduction (Critical Introductions to Geography) 2009.
  Döküman -
  Dersin Amacı Coğrafi bir metni oluşturma aşamalarını ve dikkat edilmesi gereken hususları öğretmek
  Dersin İçeriği Genel giriş ve teorik bilgiler Konunun seçilmesi Araştırma probleminin tespiti Literatür taraması Hipotezlerin belirlenmesi Konunun kapsam ve sınırları Akademik okuma ve anlama Yazıma giriş kuralları Verilere ait tablo ve grafiklerin hazırlanması Haritaların hazırlanması Atıflar ve dipnot yazımı Sentez ve değerlendirme Sonuç ve kaynakça yazımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 5
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 5
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster