ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Yazım Teknikleri II COG402 BAHAR 4+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Learn the subject selection
  2-Find out the research question and determine the hypothesis
  3-Learn the stages of creating a geographical text
  4-Analyze, learn how to synthesize, write the text academically
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14444
  Ödevler4016565
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje6017575
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   240
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 General introduction and basic knowledge
  2 Determine the research subject
  3 Determine the research question
  4 Make a literature review
  5 Develop a hypothesis
  6 Scope and limits of the subject
  7 Summary of literature
  8 Ara Sınav
  9 Analyse of literature
  10 Entry rules of writing
  11 Preparing tables and graphics of the data
  12 Mapping preparation
  13 Citation and footnote writing
  14 Synthesis and evaluation
  15 Writing conclusion and bibliography
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ- Doç. Dr. Barış Taş
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  2-)Profesör Dr Barış Taş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yıldırım Ali, Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004. Barzun, J., Graff, H.F., Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, Ankara, 2001. Seyidoğlu, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (8. Baskı), İstanbul, 2000.
  Yardımcı Kitap J. H. Barzun-F. Graff (Çev. F. Dilber), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 1996. Daniel R. Montello and Paul Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography, Sage Publications, 2006. Basil Gomez and John Paul Jones, Research Methods in Geography: A Critical Introduction (Critical Introductions to Geography) 2009.
  Döküman -
  Dersin Amacı To do necessary study for preparig research proposal on a subject which is determined by the students.
  Dersin İçeriği Need for scientific research Determine the research subject Limit the determinated subject Determine the research question Develop a hypothesis Make a literature review Summary of literature Analyse of literature General methods of giving reference, Ethical issues in using reference Preparation for fiel studies, Ethical issues about research object, Suitable researc design, To write a schema of research proposal.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 5
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 5
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 5
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 5
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 4
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 4
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster