ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasi Coğrafya COG405 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küreselleşme kavramını tanımlar
  2-Küreselleşme sürecini aktarır
  3-Küreselleşme ve yerelleşme kavramlarını analiz eder
  4-Küreselleşmenin getirdiği yeni dünya düzenini yorumlar
  5-Üretilen hâkimiyet teorileri ile küreselleşme süreci arasında ilişki kurar
  6-Türkiye?nin yeni dünya düzeni içerisindeki konumunu yorumlar
  7-Tek kutuplu dünya düzeni hakkında bilgi sahibi olabilme
  8-Dünya üzerindeki siyasi, askeri ve ekonomik örgütleri tanıyabilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013737
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küreselleşme Nedir? Küreselleşmenin Boyutları ve Tarihçesi
  2 Küreselleşme ve Dünya Sistemi
  3 Küreselleşme ve Ulus-Devlet
  4 Küreselleşme ve Milliyetçilik
  5 Küreselleşme ve Ekonomi
  6 Küreselleşme Eleştirileri
  7 Ara Sınav
  8 Ara Sınav
  9 Küreselleşme ve Kültür
  10 Tarihin Sonu, Teorisi
  11 Medeniyetler Çatışması Teorisi
  12 Küreselleşme, Terör ve 11 Eylül
  13 Küreselleşme ve ABD Hegemonyası
  14 Küreselleşme ve Türkiye´ye Etkileri
  15 Küreselleşmenin Coğrafi Görüş ve Kavramlara Etkileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Murat Tanrıkulu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tümertekin Erol, Özgüç Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, 2005. Bauman, Z., Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları, (Çev.:A. Yılmaz), İstanbul, 1997. Smith, P., Kültürel Kuram, İstanbul, 2005.
  Yardımcı Kitap İkiel, C., Is Globalization an Uninterrupted Process?, 27. IMISE Confer., Klagenfurt Univ., Austria, Jul. 2003. İkiel, C., Where is the Last Station of Turkey in the Global Journey?;29. IMISE Confer., The American University of Paris, France, July. 2005
  Döküman -
  Dersin Amacı Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin dönüşümü sürecinde Küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan tanımlanması; küreselleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası politika sorunlarının analizi, küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek tarihin sonu, medeniyetler çatışması tezlerini, Yeni dünya düzeni ve buna itirazları kavratmak
  Dersin İçeriği Küreselleşme Nedir? Küreselleşmenin Boyutları ve Tarihçesi Küreselleşme ve Dünya Sistemi Küreselleşme ve Ulus-Devlet Küreselleşme ve Milliyetçilik Küreselleşme ve Ekonomi Küreselleşme Eleştirileri Küreselleşme ve Kültür Tarihin Sonu, Teorisi Medeniyetler Çatışması Teorisi Küreselleşme, Terör ve 11 Eylül Küreselleşme ve ABD Hegemonyası Küreselleşme ve Türkiye´ye Etkileri Küreselleşmenin Coğrafi Görüş ve Kavramlara Etkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster