ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Tarihi Coğrafyası I COG407 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mekan olarak Türkiye`nin temel özelliklerini kavrar.
  2-Türkiyede ilk insan izlerini ve yerleşmeleri kavrar.
  3-Prehistorik dönemde Türkiye`nin tarihi coğrafyasını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016868
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve temel kavramlar
  2 Mekan olarak Türkiye
  3 Türkiye insanlığın ilk izleri
  4 Pelolitik, Mezolitik dönem
  5 Neolitik Dönem
  6 Kalkolitik ve Tunç Çağı
  7 Asur ticaret kolonileri dönemi
  8 Ara Sınav
  9 Hititler dönemi
  10 Demir çağı ve Geç Hititler
  11 Lidyalılar, Urartular, Persler dönemi
  12 Frigler ve Helenistik dönem
  13 Roma dönemi
  14 Bizans dönemi giriş
  15 Bizans dönemi sosyo-ekonomik yapı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gümüşçü Osman vd., Açıklamalı Türkiye Tarih Atlası, TÜBİTAK, 2011. Gümüşçü Osman, Yiğit İlker, Top Yilmaz Sevil, Türkiye`nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayınevi,İstanbul 2013.
  Yardımcı Kitap Sevin Veli, Anadolunun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001. Akurgal Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlar, İstanbul, 1993. Yi-Fu Tuan, A Historical Geography of China, Aldine Transaction, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı İlkçağ ve Ortaçağ`da Türkiye`nin tarihi coğrafyasını öğretmek.
  Dersin İçeriği Giriş ve temel kavramlar Mekan olarak Türkiye Türkiye insanlığın ilk izleri Pelolitik, Mezolitik dönem Neolitik Dönem Kalkolitik ve Tunç Çağı Asur ticaret kolonileri dönemi Hititler dönemi Demir Çağı ve Geç Hititler Lidyalılar, Urartular, Persler dönemi Frigler ve Helenistik dönem Roma dönemi Bizans dönemi giriş Bizans dönemi sosyo-ekonomik yapı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 3
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 5
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 4
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 4
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 5
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster