ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Tarihi Coğrafyası II COG408 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Selçuklular zamanında Türkiye`nin tarihi coğrafyasını öğrenir.
  2-2. Beylikler döneminde Türkiye`nin tarihi coğrafyasını öğrenir.
  3-3. Osmanlı zamanında Anadolu`nun tarihi coğrafyasını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016868
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu`nun Türkler tarafından İskanı
  2 Beylikler dönemi
  3 Selçuklu dönemi giriş
  4 Selçuklu dönemi sosyo-ekonomik yapı
  5 Haçlı Seferleri ve etkileri
  6 Osmanlı`nın kuruluş dönemi
  7 İdari bölünüş
  8 Ara Sınav
  9 Nüfus ve yerleşme
  10 Tarım, hayvancılık
  11 Sanayi, ticaret
  12 Ulaşım ağı ve haberleşme
  13 Tanzimat dönemi
  14 Nüfus kayıpları ve göçler
  15 1921Yılında İdari Bölünüş
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Osman Gümüşçü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gümüşçü Osman, vd., Açıklamalı Türkiye Tarih Atlası, TÜBİTAK, 2011. Gümüşçü Osman, Yiğit İlker, Top Yilmaz Sevil, Türkiye`nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.
  Yardımcı Kitap Sevin Veli, Anadolu`nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001. Akurgal Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlar, İstanbul, 1993. Yi-Fu Tuan, A Historical Geography of China, Aldine Transaction, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Orta ve Yeni Çağda Türkiye`nin tarihi coğrafya özelliklerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Anadolunun Türkler tarafından İskanı Beylikler dönemi Selçuklu dönemi giriş Selçuklu dönemi sosyo-ekonomik yapı Haçlı Seferleri ve etkileri Osmanlı`nın kuruluş dönemi İdari bölünüş Nüfus ve yerleşme Tarım, hayvancılık Sanayi, ticaret Ulaşım ağı ve haberleşme Tanzimat dönemi Nüfus kayıpları ve göçler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 5
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, 3
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 4
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 1
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, -
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster