ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kuzey Amerika Coğrafyası COG411 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kuzey Amerika kıtasını ve ülkelerini tanımlar.
  2-Kuzey Amerika kıtasının zihinsel haritasını değerlendirir.
  3-Kuzey Amerika Ülkelerinin birçok alanda dünya lideri olmasının sebeplerini yorumlar.
  4-Kuzey Amerika ülkelerinin coğrafi özelliklerini ve tarihi gelişimleri ana hatlarını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bölgesel Coğrafyanın Gelişimi
  2 Kuzey Amerika-Temel Coğrafi Özellikleri
  3 Kuzey Amerikanin Genel Fiziki Coğrafyasi
  4 Kuzey Amerikanin Genel Kültürel Coğrafyasi
  5 Küzey Amerikanin Genel Ekonomik Coğrafya Özellikleri
  6 Kuzey Amerika Ülkelerinin Tarihi
  7 Kuzey Amerikanın Bölgeleri
  8 Ara Sınav
  9 Kuzeydoğu Amerika
  10 Merkezi havza
  11 Güneydoğu Bölgesi
  12 Büyük düzlükler
  13 Dağlar ve çöller, Kıyı vadileri
  14 Tundra bölgesi,
  15 Güney Kanada
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özey Ramazan, Amerika Coğrafyası, Aktif Yayınları, İstanbul, 2007. Güner, İ., Ertürk, M., Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
  Yardımcı Kitap Paterson, J.H., North America, Oxford University Pres, New York, 1994. An outline of American Geography, United States Information Agency, no date
  Döküman -
  Dersin Amacı Kuzey Amerika kıtasının temel coğrafi özelliklerini kavrayabilmek, Kuzey Amerika kıtasının dünya üzerindeki etkinliğinin farkında olabilmek
  Dersin İçeriği Bölgesel Coğrafyanın Gelişimi Kuzey Amerika-Temel Coğrafi Özellikleri, Kuzey Amerikanin Genel Fiziki Coğrafyasi, Kuzey Amerikanin Genel Kültürel Coğrafyasi, Küzey Amerikanin Genel Ekonomik Coğrafya Özellikleri, Kuzey Amerika Ülkelerinin Tarihi, Kuzey Amerikanın Bölgeleri, Kuzeydoğu, Merkezi havza, Güneydoğu, Büyük düzlükler, Dağlar ve çöller, Kıyı vadileri, Tundra bölgesi, Güney Kanada
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 5
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 4
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 3
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, -
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, -
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 3
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, 3
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, -
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 3
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster