ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Kalkınma Coğrafyası COG414 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`nin genel arazi kullanılışını değerlendirir
  2-Türkiye tarımını etkileyen temel faktörleri açıklar, sorunlarını ve çözümlerini yorumlar
  3-Türkiye`de önemli tarım ürünlerinin yetişme koşulları ve üretimi dağılışını yorumlar.
  4-Türkiye`de başlıca sanayi kollarının gelişimini, dağılışını ve etkili faktörleri açıklar
  5-GSMH, ihracat ve işgücünün sektörel dağılımını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`nin coğrafi konumu ve Türkiye ekonomisinin kalkınma problemleri
  2 Türkiye`nin genel arazi kullanılışı ve kalkınmadaki yeri
  3 Türkiye tarımını etkileyen faktörler ve kalkınmaya etkileri
  4 Tarla ürünleri, coğrafi esaslar ve dağılış
  5 Bahçe tarımı ve seracılık
  6 Endüstri bitkileri, coğrafi esaslar ve dağılış
  7 Türkiye`de hayvancılık
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de Balıkçılık
  10 Türkiye`de Ormancılık
  11 Madencilik ve Metalik madenler
  12 Metalik olmayan Madenler
  13 Enerji kaynakları
  14 Türkiye sanayisinin gelişimi ve dağılışı
  15 Türkiye`de ulaşım sistemlerinin gelişimi ve dağılışı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tümertekin Erol, Özgüç Nazmiye, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999. Doğanay Hayati, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 1998. Karabağ Servet, Şahin Salih, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz Eğt. Yay., Ankara, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye?nin kalkınma sorunlarını, genel arazi kullanılışı; Türkiye?de tarımın temel özelliklerini; Türkiye ekonomisi için önemli başlıca tarım ürünlerinin üretim ve dağılışını; Türkiye?de başlıca tarım dışı ekonomik faaliyetlerin gelişimi ve dağılımını, ekonomik sektörler ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve kavratmak.
  Dersin İçeriği Türkiye?nin coğrafi konumu ve Türkiye ekonomisinin kalkınma problemleri Türkiye?nin genel arazi kullanılışı ve kalkınmadaki yeri Türkiye tarımını etkileyen faktörler ve kalkınmaya etkileri Tarla ürünleri, coğrafi esaslar ve dağılış Bahçe tarımı ve seracılık Endüstri bitkileri, coğrafi esaslar ve dağılış Türkiye?de hayvancılık Türkiye?de ormancılık Madencilik ve Metalik madenler Metalik olmayan Madenler Enerji kaynakları Türkiye sanayisi, gelişimi ve dağılışı Türkiye?de ulaşım sistemleri, gelişimi ve dağılışı Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Coğrafî terminolojiyi doğru şekilde kullanabilmek, 4
  2 Coğrafî bilgiyi toplama, problemleri tespit etme, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak, 1
  3 Coğrafî yaklaşımları ve prensipleri yazılı, sözlü ve görsel anlamda etkili kullanabilmek, 4
  4 Beşeri ve doğal unsurlar arasındaki etkileşimleri kavramak, mekânsal ilişkileri ve bağlantıları kavrayabilmek, 4
  5 Coğrafi farklılık ve çeşitliliği anlamak, karşılaştırma yapabilmek, 1
  6 Farklı dallarından elde edilen bilgileri coğrafî bağlamda kullanabilmek, coğrafi bilgi ve yaklaşımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmek, -
  7 Coğrafi düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm yollarını kamu yararına paylaşabilmek, 2
  8 Coğrafî veri oluşturabilecek ve analizlerini yapabilecek düzeyde coğrafi bilgi sistemlerini kullanabilmek, -
  9 Coğrafî literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 5
  10 Turizm kavramları ve değerlerini kavrayarak coğrafi düşünce çerçevesinde faydalanabilmek, 2
  11 Geçmişteki coğrafyayı modern coğrafya prensipleri ile değerlendirerek elde edilen bilgilerden faydalanabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster